Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka I 1300-Mt11MatI-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. W. Leksiński, I.Nabiałek, W.Żakowski, „Matematyka, Definicje, twierdzenia, przykłady i zadania", WNT, Warszawa, 2003, wydanie VIII i wcześniejsze,
2.G.Decewicz, W.Żakowski, „Matematyka cz.I, Analiza matematyczna", WNT, Warszawa.2003.
3. M. Lassak, „Matematyka dla studiów technicznych", Wydawnictwo Wspierania Procesu Edukacji, Warszawa 2004.

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład kursowy
Literatura:

1. 2. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, „Algebra i geometria analityczna. Definicje, twierdzenia, wzory”, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2008.

2. M. Gewert, Z. Skoczylas, „Analiza matematyczna 1. Definicje, twierdzenia, wzory", Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2007.

3.M. Gewert, Z. Skoczylas, „Analiza matematyczna 2. Definicje, twierdzenia, wzory", Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2008.

Efekty uczenia się:

W1

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie stacjonarnej.

Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i zadaniowej.

Każdy student musi zaliczyć sprawdzian z podstawowych pojęć poznanych na wykładzie (z 5 zagadnień na zaliczenie wystarczy odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 3) oraz otrzymać pozytywną ocenę z części zadaniowej egzaminu.

Kryteria oceniania części zadaniowej egzaminu:

od 90% do 100% maksymalnej liczby punktów - ocena 5,0

[80%, 90%) - ocena 4,5

[70%, 80%). -ocena 4,0

[60%, 70%) - ocena 3,5

[50%, 60%) - ocena 3,0

poniżej 50% maksymalnej liczby punktów - ocena 2,0

Zakres tematów:

Elementy logiki - zdanie w sensie logiki, spójniki logiczne i kwantyfikatory; tautologie klasycznego rachunku zdań i kwantyfikatorów.

Liczby zespolone – podstawowe definicje i własności, interpretacja geometryczna liczby zespolonej, jej modułu i argumentu, postać algebraiczna, trygonometryczna i wykładnicza oraz działania na liczbach zespolonych w tych postaciach.

Macierze – podstawowe definicje i własności, działania na macierzach, wyznacznik macierzy, macierz odwrotna, rząd macierzy.

Układy równań liniowych – zapis macierzowy , twierdzenie Cramera, twierdzenie Kroneckera-Capellego.

Ciągi liczbowe - podstawowe definicje, granica ciągu, własności ciągów zbieżnych, symbole nieoznaczone.

Szeregi liczbowe - podstawowe definicje i własności, kryteria zbieżności szeregów, zbieżność bezwzględna.

Funkcje - klasyfikacja i własności funkcji; funkcje elementarne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 12:15 - 14:00, (sala nieznana)
Jolanta Kosman 25/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.