Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mechanika komputerowa 1300-Mt11MK-SD
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Włodzimierz Sosnowski, Numeryczna symulacja, analiza wrażliwości i optymalizacja nieliniowych procesów deformacji konstrukcji, Bydgoszcz 2003
2. Jan Szmelter, Metody komputerowe w mechanice, Biblioteka Naukowa Inżyniera, Warszawa 1980
3. Rakowski G., Kacprzyk Z., Metoda Elementów Skończonych w Mechanice Konstrukcji, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2005
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: Prezentacja przykladu, objaśnienie, praca samodzielna z komputerem w oparciu o instrukcje krok po kroku
Literatura:

1. Bąk R., Burczyński T., Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego, WNT, Warszawa 2001

2. Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z., Wytrzymałość materiałów, Tom I, WNT, Warszawa 1996

3. Mechanika techniczna: komputerowe metody mechaniki ciał stałych. Praca zbiorowa pod red. Kleibera M., PWN, Warszawa 1995

4. COMSOL Multiphysics v5.2, User’s Guide

5. Yijun Liu, Finite Element method, Lecture Notes,

Efekty uczenia się:

U1. Ma umiejętność rozwiązywania równań różniczkowych i całkowych opisujących różne procesy, znajomość aproksymacji, interpolacji i ekstrapolacji potrzebną praktycznie wszędzie itp. (K_U12).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pracy samodzielnej na zajęciach, ocena z pisemnego kolokwium oraz końcowy projekt zaliczeniowy.

Zakres tematów:

1. programy MES – przegląd, zastosowania, ogólne wprowadzenie do instrukcji obsługi programów komercyjnych,

 podstawowe elementy obliczeń numerycznych - budowanie rozwiązań na siatce węzłów. Zapis algorytmów z wykorzystaniem indeksów. Przykład zastosowań – równanie różniczkowe charakteryzujące przepływ ciepła,

 rozwiązywanie układów algebraicznych równań liniowych. Metoda eliminacji Gaussa. Metoda siecznych,

 metody rozwiązywania układów równań nieliniowych. Warunki początkowe i brzegowe,

 interpolacja. Aproksymacja. Ekstrapolacja. Całkowanie numeryczne,

 metody rozwiązywania zagadnień początkowych dla równań różniczkowych cząstkowych,

 metody iteracyjne Gaussa-Seidla. Problematyka zbieżności, jednoznaczności i dokładności metod iteracyjnych oraz MES. Metody rozwiązywania zagadnień początkowych dla równań różniczkowych zwyczajnych - metoda różnic skończonych,

 sposoby budowania modeli fizycznych i numerycznych procesów deformacji konstrukcji,

 metody: objętości skończonych, optymalizacji. Analiza wrażliwości.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 17:00 - 21:00, (sala nieznana)
Ihor Turchyn, Mariusz Kaczmarek 19/19 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.