Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie mechatroniczne 1300-Mt11PM-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. T. Dobrzański, Rysunek techniczny maszynowy, WNT
2. Poradnik inżyniera mechanika,
3. Dokumentacja SolidWorks
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: prezentacja multimedialna, pokaz, materiały elektroniczne, możliwa praca w przypadku posiadania odpowiedniego sprzętu i oprogramowania
Literatura:

1. K. Frączkowski, Zarządzanie projektem informatycznym Wydawnictwo PWr 2003

2. J. Leyko Mechanika ogólna, t. I (Statyka i kinematyka); t. II (Dynamika), PWN, Warszawa (2002, 2006, 2011, 2012),

3. M. Dietricha (red), Podstawy konstrukcji maszyn, WNT, 2015

4. M. Hałas, Project Management, ebook

5. W. Urbaniak, Podstawy konstrukcji maszyn (opracowanie własne)

Efekty uczenia się:

K_U03 potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników U01 Potrafi czytać dokumentacje techniczną zaawansowanych projektów zespołowych, przygotować stosowanie do wymagań zespołu projektowego niezbędną dokumentacje przy wykorzystaniu technik kreślarskich i komputerowych.

K_U06 potrafi projektować elementy mechatroniczne z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, w razie potrzeby przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody projektowania lub komputerowe narzędzia wspomagania projektowania (CAD), U02 Potrafi pracować w zespole projektowym przy projektowaniu urządzeń mechatronicznych.

KU_09 posiada umiejętności doboru funkcjonalnych elementów i układów oraz ich integracji w systemy mechatroniczne przy wykorzystaniu różnych platform sprzętowych, wykonawczych, mobilnych i stacjonarnych, W03. Potrafi wykorzystać podczas projektowania dostępne elementy funkcyjne, podzespoły i normalia.

KU_10 potrafi projektować i budować proste systemy mechatroniczne tworzące zintegrowane układy: mechaniczne, hydrauliczne, pneumatyczne, elektryczne, elektroniczne oraz informatyczne, U04. Potrafi zaprojektować proste zintegrowane urządzenia mechatroniczne w skład, którego wchodzą elementy mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne. Rozumie istotę pracy w zespole projektowym.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne, odpowiedź pisemna lub ustna na 5 pytań z 30, które wcześniej otrzymają studenci.

zaliczenie ćwiczeń

Zakres tematów:

Wprowadzenie do projektowania mechatronicznego. Pasowanie współpracujących części maszyn Omówienie podstawowych i zaawansowanych metod obliczeniowych wykorzystywanych w projektowaniu elementów urządzeń mechatronicznych. Techniki projektowania wybranych podzespołów mechatronicznych.. Zasady projektowanie części maszyn oraz ich połączeń. Obwody elektryczne w mechatronice. Projektowanie urządzeń mechatronicznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 15:00 - 16:45, (sala nieznana)
Wiesław Urbaniak 19/19 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.