Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie mechatroniczne 1300-Mt11PM-SD
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Dokumentacja SolidWorks, AutoCad
2. Poradnik inżyniera mechanika

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia laboratoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody gier dydaktycznych
metody problemowe
metody seminaryjne
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: możliwa praca zdalna
Literatura:

1. M. Dietricha (red), Podstawy konstrukcji maszyn, WNT, 2015

2. T. Dobrzański, Rysunek techniczny maszynowy, WNT

3. M. Hałas, Project Management, ebook

Efekty uczenia się:

K_U03 potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników

U01 Potrafi czytać dokumentacje techniczną zaawansowanych projektów zespołowych, przygotować stosowanie do wymagań zespołu projektowego niezbędną dokumentacje przy wykorzystaniu technik kreślarskich i komputerowych.

K_U06 potrafi projektować elementy mechatroniczne z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, w razie potrzeby przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody projektowania lub komputerowe narzędzia wspomagania projektowania (CAD), U02 Potrafi pracować w zespole projektowym przy projektowaniu urządzeń mechatronicznych.

KU_09 posiada umiejętności doboru funkcjonalnych elementów i układów oraz ich integracji w systemy mechatroniczne przy wykorzystaniu różnych platform sprzętowych, wykonawczych, mobilnych i stacjonarnych,

W03. Potrafi wykorzystać podczas projektowania dostępne elementy funkcyjne, podzespoły i normalia.

KU_10 potrafi projektować i budować proste systemy mechatroniczne tworzące zintegrowane układy: mechaniczne, hydrauliczne, pneumatyczne, elektryczne, elektroniczne oraz informatyczne,

U04. Potrafi zaprojektować proste zintegrowane urządzenia mechatroniczne w skład, którego wchodzą elementy mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne. Rozumie istotę pracy w zespole projektowym.

Metody i kryteria oceniania:

podstawą zaliczenia jest wykonanie wszystkich przewidzianych programem ćwiczeń, sporządzenie sprawozdań z każdego ćwiczenia i jego zaliczenie, ocena wykonania trzech projektów

Zakres tematów:

Wprowadzenie do projektowania mechatronicznego.

zapis konstrukcji - rysunek złożenie

Tolerancja i pasowania części maszyn.

Połączenia w technice, połączenie śrubowe - podnośnik

projektowanie osi i wałów, przekładnie - projekt wałka

projektowanie obwodów elektrycznych

zastosowanie rozwiązań informatycznych w sterowaniu na przykładzie Raspberry Pi

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 17:15 - 19:00, (sala nieznana)
Wiesław Urbaniak 19/19 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.