Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie strukturalne i obiektowe 1300-Mt11PSiO-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. N. Wirth, Algorytmy + struktury danych = programy, WNT.
2. L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter, Algorytmy i struktury danych, WNT
3. T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest, Wprowadzenie do algorytmów, WNT
4. http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Wst%C4%99p_do_programowania
5. http://www.centrumxp.pl/dotNet/20,kategoria, Kurs-C-cz-I.aspx
6. http://4programmers.net/c_sharp
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody problemowe
Metody dydaktyczne - inne: Studenci podczas laboratorium piszą programy komputerowe w języku programowania C++.
Studenci rozwiązując problemy przygotowują algorytmy do ich rozwiązania, a następnie przygotowują aplikacje komputerowe. W czasie pracy studenci prowadzą dyskusję szukając rozwiązań lub poprawiając już zastosowane.
Studenci są aktywizowani poprzez dobór ciekawych problemów do rozwiązania oraz zachęcani do zaproponowania własnych problemów.
Literatura:

1. A. Allain, Przewodnik dla początkujących. C++, Helion, Gliwice, 2014.

2. K. Kuczmarski, Kurs C++. Od zera do gier kodera, Avocado Software

http://avocado.risp.pl

3. J. Grębosz, Symfonia C++. Programowanie w języku C++ zorientowane obiektowo, Oficyna Kallimach, Kraków 1999.

Efekty uczenia się:

Ma umiejętność formułowania prostych algorytmów i ich programowania z użyciem języka C++ i środowiska MS Visual Studio lub Code::Blocks.

Ma umiejętność przeprowadzania testów napisanego programu.

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje ocenę końcowa z ćwiczeń na podstawie punktów przyznawanych za systematycznie rozwiązywane zadania, aktywność na zajęciach oraz za poprawnie rozwiązane zadania w trakcie kolokwium pisemnego.

Warunkiem otrzymania zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie określonej liczby punktów.

Zakres tematów:

Schematy blokowe i przykłady ich zastosowania.

Podstawy języka C++. Ogólny schemat budowy programu w C++. Ogólne zasady formatowania kodu.

Typy danych i zmienne w C++. Przykłady ich zastosowania.

Pochodne typy danych (tablica, struktura, wskaźnik, referencja, klasa).

Definicja i inicjalizacja danych. Przykłady wykorzystania inicjalizacji.

Operatory i ogólna ich charakterystyka. Przykłady ich wykorzystania.

Wykorzystanie Code::Blocks. Pojęcie projektu (Project) Pojęcie rozwiązania (Solution) Szablon projektu.

Interfejs graficzny środowiska Code::Blocks. Zarządzanie projektem.

Kompilacja, budowa i poprawa błędów w Code::Blocks. Uruchamianie programu.

Zasięg zmiennych. Zmienne lokalnego i globalnego typu. Przykłady.

Operator przypisania i inicjalizacja. Zapisywanie wzorów matematycznych. Przykłady.

Podstawowe operacje. Operacje In/Out. Przykłady ich wykorzystania.

Instrukcja warunkowa if(...){} . Schematy blokowe. Warunki złożone. Przykłady wykorzystania.

Wybór wielowariantowy – switch. Przykłady wykorzystania.

Organizacja danych C++ – tablicy. Inicjalizacja. Przykłady.

Pętle: for, while i do-while. Przykłady ich zastosowania.

Tablice jednowymiarowe i wielowymiarowe. Inicjalizacja tablic.

Inicjalizacja tablic jednowymiarowych i wielowymiarowych. Przykłady.

Pętle i tablice. Przykłady wykorzystania (suma, iloczyn).

Operacje dla tablic wielowymiarowych. Przykłady.

Instrukcja break i przykłady je wykorzystania.

Instrukcja continue i instrukcja skoku goto. Przykłady ich wykorzystania.

Struktury C++. Przykłady ich wykorzystania.

Użycie funkcji matematycznych w C++. Przykłady.

Numeryczne funkcje C++ i przykłady ich wykorzystania.

Trygonometryczne funkcje C++ i przykłady ich wykorzystania.

Funkcje tekstowe C++. Przykłady.

Funkcje w C++. Definicja funkcji w C++. Formalne i aktualne parametry. Wywołanie funkcji w C++. Wartość zwracana przez funkcję. Operator return. Przykłady wykorzystania. Funkcje typu void.

Wskaźniki i referencje. Zastosowanie i przykłady.

Przesyłanie argumentów do funkcji przez wartość, wskaźniki i referencje.

Rekurencja w C++. Przykłady. Wady i zalety rekurencji.

Wykorzystanie plików C++. Zapis i odczyt tekstowych plików.

Programowanie obiektowe. Mechanizmy OOP - enkapsulacja, funkcje i klasy zaprzyjaźnione, dziedziczenie i polimorfizm.

Środowisko Borland C++ Builder 6. Pojęcie projektu. Pojęcie rozwiązania. Szablon projektu. Interfejs graficzny środowiska Borland C++ Builder 6.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:15 - 12:15, (sala nieznana)
Aleksandra Mreła 14/14 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 9:15 - 12:15, (sala nieznana)
Dawid Ewald 11/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.