Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przetwarzanie sygnałów 1300-Mt11PS-SD
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Praca przy komputerze i praktyczna implementacja przerabianych zagadnień, praca w formie zdalnej
Literatura:

1. Zieliński T.P., Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, WKŁ, W-wa 2005

2. Dokumentacja Matlab Signal Processing Toolbox http://www.mathworks.com/help/signal/index.html

3. Lyons R.G., Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów, WKŁ, W-wa 2000

4. Bartosz Ziółko, Mariusz Ziółko: Przetwarzanie mowy. AGH 2011.

5. Włodzimierz Kwiatkowski: Wstęp do cyfrowego przetwarzania sygnałów. Warszawa 2003.

6. Jacek Izydorczyk, Grzegorz Płonka, Grzegorz Tyma: Teoria Sygnałów. Helion 1999.

Efekty uczenia się:

U1, U2, U3

Metody i kryteria oceniania:

średnia ocen z sprawdzianów

Zakres tematów:

W części praktycznej, w laboratorium dwu- lub trzyosobowe grupy studentów realizują praktyczne zagadnienie przetwarzania sygnałów. Studenci implementują własne algorytmy służące do przetwa-rzania i analizy sygnałów z wykorzystaniem biblioteki przetwarzania obrazów (Signal Processing Toolbox) środowiska obliczeniowego MATLAB. W szczególności przeprowadzają wirtualny proces próbkowania sygnału i jego kwantyzacji. Implementują algorytm splotu i korelacji sygnałów. Wy-konują transformację Fouriera zarówno sygnałów modelowych jak i rzeczywistych (nagranych przez siebie sygnałów instrumentów muzycznych oraz nagrania głosu). Analizują charakterystyki częstotliwościowe sygnałów. Przeprowadzają proces filtracji sygnałów z wykorzystaniem prze siebie zaprojektowanych filtrów o skończonej i nieskończonej odpowiedzi impulsowej.

Ponadto, studenci implementują algorytmy do analizy czasowo-częstotliwościowej sygnałów a tak-że przykłady zastosowania transformaty Hilberta i Rodona w analizie sygnałów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 15:30 - 17:15, (sala nieznana)
Michał Pakuła 19/19 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.