Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Napędy maszyn i urządzeń 1300-Mt35NMiU-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. J. Kosmol, Serwonapędy obrabiarek sterowanych numerycznie, WNT, 1998
2. A. Plamitzer, Maszyny elektryczne, WNT, 1982
3. Automatyka, podzespoły, aplikacje – miesięcznik
4. Szelerski W., Układy pneumatyczne w maszynach i urządzeniach. Poradnik. Wydawnictwo KaBe, Krosno, 2018.
5. J. Szala, Napędy mechaniczne, Wydawnictwo ATR Bydgoszcz, 1997

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład monograficzny
Literatura:

1. J. Przepiórkowski, Silniki elektryczne w praktyce elektronika, BTC, 2007

2. Opracowanie zbiorowe, Poradnik mechanika, Wydawnictwo REA-SJ. sp. z o.o., 2014

3. Opracowanie zbiorowe, Poradnik mechatronika, Wydawnictwo REA-SJ. sp. z o.o., 2013

4. Skoć A. i inni, Podstawy konstrukcji maszyn, Tom 2. WNT 2008.

5. Mazanek E., Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn, Tom 1, Tom 2. WNT, 2005.

Efekty uczenia się:

K_W06

Ma wiedzę w zakresie budowy i działania systemów mechatronicznych oraz ich funkcjonalnych składników, w tym wie-dzę w zakresie roli sensorów i aktuatorów w tych systemach oraz metod ich funkcjonalnego opisu; zna i rozumie zasady integracji układów mechanicz-nych, hydraulicznych, pneumatycznych, elektrycznych oraz informatycznych w systemy mechatroniczne

K_W12

Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie budowy, zasad działania i zastosowań napędów mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych oraz elektrycznych

K_W18

Ma podstawową wiedzę w zakresie budowy, zasad działania i obszarów zastosowań napędów elektrycznych oraz układów elektronicznych w mechatronice, w tym wiedzę o układach: mocy, mikroprocesorowych, przełączających, zabezpieczających. transmisji danych oraz przetwarzania A/C i C/A

Metody i kryteria oceniania:

egzamin

Zakres tematów:

Ogólne informacje nt. układów napędowych w obiektach technicznych. Napędy mechaniczne, pneumatyczne, hydrauliczne w budowie maszyn. Łożyska, sprzęgła i hamulce. Klasyfikacje i charakterystyki przekładni mechanicznych. Obliczenia parametrów przekładni mechanicznych. Budowa i projektowanie przekładni walcowej, przekładni ślimakowej, przekładni cięgnowej - łańcuchowej i pasowej. Obliczenia wytrzymałościowe wybranych elementów przekładni mechanicznej. Algorytm doboru i obliczania przekładni mechanicznej dla maszyny roboczej.

Ogólne informacje nt. maszyn elektrycznych. Podstawy teoretyczne działania silników elektrycznych. Wielkości charakteryzujące pracę silników elektrycznych. Silniki prądu stałego: z magnesem trwałym, szeregowe, szeregowo-bocznikowe, bocznikowe – budowa, zasada działania, charakterystyki mechaniczne i elektryczne. Silniki BLDC. Sterowanie kierunkiem obrotów oraz prędkością obrotową silników DC. Silniki skokowe – budowa, sposób sterowania. Sterowniki silników skokowych. Układy mocy. Silniki prądu zmiennego: synchroniczne i asynchroniczne. Sterowanie kierunkiem obrotów oraz prędkością obrotową silników AC. Przemienniki częstotliwości.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 12:30 - 14:00, (sala nieznana)
Krzysztof Tyszczuk, Grzegorz Śmigielski 20/21 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.