Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Napędy maszyn i urządzeń 1300-Mt35NMiU-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. A. Plamitzer, Maszyny elektryczne, WNT, 1982
2. J. Kosmol, Serwonapędy obrabiarek sterowanych numerycznie, WNT, 1998
3. Automatyka, podzespoły, aplikacje – miesięcznik
4. Szelerski W., Układy pneumatyczne w maszynach i urządzeniach. Poradnik. Wydawnictwo KaBe, Krosno, 2018.
5. J. Szala, Napędy mechaniczne, Wydawnictwo ATR Bydgoszcz, 1997
6. Katalogi firmowe producentów motoreduktorów.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia laboratoryjne
Literatura:

1. J. Przepiórkowski, Silniki elektryczne w praktyce elektronika, BTC, 2007

2. Opracowanie zbiorowe, Poradnik mechanika, Wydawnictwo REA-SJ. sp. z o.o., 2014

3. Opracowanie zbiorowe, Poradnik mechatronika, Wydawnictwo REA-SJ. sp. z o.o., 2013

4. Skoć A. i inni, Podstawy konstrukcji maszyn, Tom 2. WNT 2008.

5. Mazanek E., Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn, Tom 1, Tom 2. WNT, 2005.

Efekty uczenia się:

K_W06

Ma wiedzę w zakresie budowy i działania systemów mechatronicznych oraz ich funkcjonalnych składników, w tym wie-dzę w zakresie roli sensorów i aktuatorów w tych systemach oraz metod ich funkcjonalnego opisu; zna i rozumie zasady integracji układów mechanicz-nych, hydraulicznych, pneumatycznych, elektrycznych oraz informatycznych w systemy mechatroniczne

K_W12

Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie budowy, zasad działania i zastosowań napędów mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych oraz elektrycznych

K_W18

Ma podstawową wiedzę w zakresie budowy, zasad działania i obszarów zastosowań napędów elektrycznych oraz układów elektronicznych w mechatronice, w tym wiedzę o układach: mocy, mikroprocesorowych, przełączających, zabezpieczających. transmisji danych oraz przetwarzania A/C i C/A

K_U12

Potrafi przeprowadzić badanie systemu mechatronicznego poprzez diagnozowanie, dozowanie, generowanie i progno-zowanie oraz nadzorować proces jego eksploatacji

K_U13

Potrafi dobrać odpowiedni typ napędu elektrycznego do wybranych zastosowań uwzględniając jego zalety, wady oraz koszt zakupu i eksploatacji

K_U29

ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

ocena aktywności na zajęciach, ocena sprawozdania z ćwiczeń

Zakres tematów:

Uruchomienie i testowanie stanowiska z silnikiem asynchronicznym i przemiennikiem bezczujnikowym, uruchomienie i testowanie stanowiska z silnikiem prądu stałego, uruchomienie i testowanie stanowiska z silnikiem skokowym. Uruchomienie i testowanie: napędu przenośnika taśmowego, stanowiska napędu cięgnowego wielostopniowego, stanowiska z przekładną zębatą, stanowisk dydaktycznych z układami napędowymi, stanowiska naukowo-dydaktycznego rozdrabniacza precyzyjnego RPW.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 11:00 - 12:30, (sala nieznana)
Krzysztof Tyszczuk, Grzegorz Śmigielski 9/11 szczegóły
2 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Krzysztof Tyszczuk, Grzegorz Śmigielski 11/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.