Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka o materiałach i inżynieria wytwarzania (tworzywa sztuczne) 1300-ITI12NIIWTS-SP
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: - Pielichowski J., Pruszyński A.: „Technologia tworzyw sztucznych”, WNT, Warszawa 2003.
- Zawistowski H. (red.): „Formowanie wyrobów z tworzyw sztucznych metodą rozdmuchiwania”, Plastech, Warszawa 1998.
- Urbaniak Z.: „Zgrzewania tworzyw sztucznych”, WNT, Warszawa 1997.
- Smorawiński A.: „Technologia wtrysku”. WNT, Warszawa 1984.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia laboratoryjne
Literatura:

- Żenkiewicz M.: „Przetwórstwo tworzyw wielkocząsteczkowych. Charakterystyka, podstawy fizyczne, metody”, Wydawnictwo Akademii

Bydgoskiej, Bydgoszcz 2002.

- Szlezyngier W.: „Tworzywa sztuczne”, WPL, Rzeszów 1999.

- Wilczyński K.: „Reologia w przetwórstwie tworzyw sztucznych”, WNT, Warszawa 2001.

- Feld M.: „Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn”, WNT, Warszawa 2000.

- Grzesik W.: „Podstawy skrawania materiałów metalowych”, WNT, Warszawa 1998.

Efekty uczenia się:

U1 – potrafi zaplanować proces wytwarzania dla właściwej grupy materiałów polimerowych.

U2 – potrafi obsługiwać w podstawowym zakresie wybrane urządzenia i narzędzia stosowane w inżynierii wytwarzania materiałów

polimerowych.

K1 – rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania w pracy

zespołowej.

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna, sprawozdania.

Zakres tematów:

Identyfikacja tworzyw sztucznych. Wyznaczanie gęstości i chłonności wody. Badanie wytrzymałości na rozciąganie. Badanie udarności

tworzyw sztucznych. Badanie twardości tworzyw sztucznych. Badanie ścieralności tworzyw sztucznych. Badanie właściwości termicznych

tworzyw sztucznych.

Budowa i zasada działania aparatów do badania: wytrzymałości na rozciąganie, udarności tworzyw sztucznych, twardości tworzyw

sztucznych, ścieralności tworzyw sztucznych oraz właściwości termicznych tworzyw sztucznych. Charakterystyka metod przetwórstwa

fizyczno-chemicznego I rodzaju i urządzeń przetwórczych. Spajanie, porowanie, suszenie i ogrzewanie. Aktywowanie metodami

płomieniową, wyładowań koronowych, plazmową. Charakterystyka metod przetwórstwa fizyczno-chemicznego II rodzaju. Wytłaczanie,

wtryskiwanie, prasowanie, formowanie próżniowe, kalandrowanie. Charakterystyka metod przetwórstwa chemicznego fizycznego.

Nanoszenie powłok, klejenie oraz metalizowanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Alona Pawłowska 0/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.