Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowe procesy wytwarzania 1300-ITI24NPW-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Dziurski R.: Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych E.19.1 : podręcznik do nauki zawodu technik mechatronik. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia laboratoryjne
metody dyskusyjne
Metody dydaktyczne - inne: Nauka zdalna
Literatura:

Drouet. T.: Technologia tworzyw drzewnych. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1980.

Dobrzański L.: Niemetalowe materiały inżynierskie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2008.

Efekty uczenia się:

U1 - potrafi dobrać materiały do zastosowań technicznych oraz kształtować ich strukturę i właściwości

U2 - potrafi dokonać zapisu konstrukcji korzystając z zasad grafiki inżynierskiej oraz sporządzić dokumentację techniczną

U3 - potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary wielkości fizycznych i mechanicznych posługując się właściwie dobranymi metodami, potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski

U4 - stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

K1 - potrafi współdziałać i pracować w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowane przez studenta opracowanie

Zakres tematów:

Dobór materiałów do zastosowań technicznych. Wpływ parametrów wytwarzania na właściwości materiału. Struktura materiału a jego właściwości fizyczne i mechaniczne. Metody badania właściwości materiału. Dobór narzędzi do określania właściwości materiału. Sposoby interpretacji wyników badań. Warunki bezpiecznego prowadzenia badań eksperymentalnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 14:30 - 16:00, (sala nieznana)
Marek Kociszewski 10/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.