Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy bioinżynierii medycznej 1300-ITI24PBM-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials: kwartalnik Polskiego Stowarzyxszenia Biomateriałów, od 1998r. red. nacz. Jan
Chłopek, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, Kraków.
2. Dickson G.R., Methods of Calcified Tissue Preparation. New York, Amsterdam: Elsevier, 1984.
3. Williams D.F., The Williams Dictionary of Biomaterials, Liverpool University Press, Liverpool, 1999.
4. Ratner B.D. et al. (ed.), Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine, Academic Press, London, 1996.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
Metody dydaktyczne - inne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
Literatura:

1. Marciniak J.: Biomateriały. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.

2. An Y.H. (red.), Martin K.L., (red.): Handbook of Histology Methods for Bone and Cartilage, Humana Press; Totowa, New Jersey, 2003.

3. An Y.H. (red.), Draughn R.A. (red.): Mechanical Testing of Bone and the Bone-Implant Interface, CRC Press, Boca Raton, London,

New York, Washington, D.C., 1999.

4. Będziński R.: Biomechanika inżynierska, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, 1997.

5. Uklejewski R (red.), Winiecki M. Podstawy bioinżynierii medycznej dla specjalności Inżynieria bioprocesów i biomateriałów. Materiały

dydaktyczne. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2011.

Efekty uczenia się:

W01 – ma wiedzę w zakresie chemii organicznej i elektrochemii niezbędną do zrozumienia właściwości biomechanicznych,

bioelektrycznych

i biomechatronicznych tkanek układu szkieletowo-mięśniowego oraz materiałów biozastepczych, a także do zrozumienia zagadnień

dotyczących bioelektrochemicznych źródeł sygnałów elektrycznych komórek i tkanek.

W02 – orientuje się w obecnym stanie rozwoju inżynierii biomedycznej oraz najnowszych tendencjach rozwojowych techniki dotyczących

tej inżynierii biomedycznej. Powinien scharakteryzować biomateriały w podziale na biomateriały naturalne (tkanki biologiczne) i sztuczne,

czyli biozastępcze.

W03 – ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie materiałów naturalnych (tkanek) i inżynierskich materiałów

biozastepczych, w tym wiedzę niezbędną do analizy struktury i właściwości biomateriałów oraz ich projektowania i badania.

U01 – potrafi zaproponować elementarne ulepszenia istniejących rozwiązań projektowych dotyczących biozgodnych materiałów

biozastępczych (metalicznych, ceramicznych i szkłoceramicznych, polimerowych, węglowych i kompozytowych materiałów oraz

porowatych pokryć implantów i porowatych skafoldów tkankowych) stosowanych

w układzie kostno-stawowym.

Metody i kryteria oceniania:

ocena raportu z realizowanego projektu studenckiego oraz ocena sprawozdania z przeprowadzonego eksperymentu

Zakres tematów:

1. Projektowanie biozgodnych materiałów biozastępczych w układzie kostno-stawowym i sercowo-naczyniowym.

2. Ocena struktury i składu chemicznego zaprojektowanych materiałów biozastępczych.

3. Projektowanie metalicznych, ceramicznych i szkłoceramicznych, polimerowych, węglowych i kompozytowych materiałów

biozastępczych oraz porowatych pokryć implantów i porowatych skafoldów tkankowych układu kostno-stawowego.

4. Projektowanie implantów układu kostno-stawowego i układu sercowo-naczyniowego.

5. Projektowanie procedury oceny histomorfometrycznej biostruktury tkanki kostnej korowej i kostnej gąbczastej.

6. Projekt procesu pobierania i utrwalania, cięcia i szlifowania, odwadniania i odtłuszczania kości do badań, trawienia i odwapniania kości

do badań biostrukturalnych oraz biomechanicznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Mariusz Winiecki 10/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.