Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Laboratorium specjalnościowe 1300-ITI36LS-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Podręczniki akademickie i monografie dotyczące omawianej tematyki, normy przedmiotowe, bazy literaturowe, strony internetowe, prace dyplomowe i raporty z badań znajdujących się w zasobach Instytutu Inżynierii Materiałowej
Metody dydaktyczne: metody problemowe
metody seminaryjne
wykład konwersatoryjny
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: zajęcia zdalne
Literatura:

Podręczniki akademickie i monografie dotyczące omawianej tematyki, normy przedmiotowe, bazy literaturowe, strony internetowe, prace dyplomowe i raporty z badań znajdujących się w zasobach Instytutu Inżynierii Materiałowej

Efekty uczenia się:

W1 - zna stan wiedzy w zakresie omawianej tematyki inżynierskiej, ma orientację co do niedostatecznie poznanych obszarów tej wiedzy i co do trendów badawczych.

W2 - zna i rozumie procesy konstruowania i wytwarzania elementów z różnych materiałów.

W3 – zna tok postępowania badawczego i metodologię prac badawczych

W4 – zna zasady opracowywania i referowania wyników badań.

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium z treści wykładowych.

Zakres tematów:

Ogólne wprowadzenie do przedmiotu, idea badań materiałów inżynierskich, analiza doboru materiałów inżynierskich pod kątem ich zastosowania, omówienie niedostatecznie poznanych obszarów wiedzy z zakresu badań materiałów inżynierskich oraz trendy badawcze, zasady prowadzenia badań naukowych oraz podstawy poprawnego wnioskowania, porównanie podstawowych procesów wytwarzania konstrukcji wykonanych z materiałów inżynierskich, rozwój i unowocześnianie istniejących rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych w technice, podstawowa aparatura badawcza stosowania w badaniach materiałów inżynierskich i konstrukcji, zasady prezentacji badań, zasady analizy rezultatów badań.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 14:30 - 16:00, (sala nieznana)
Marek Kociszewski 8/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.