Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia projektowo-konstruktorska urządzeń elektrycznych i elektronicznych 1300-ITI36PEE-SP
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: - Rusek M.: Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach. WSiP, Warszawa 1998.
- Zieliński T.: Od teorii do cyfrowego przetwarzania sygnałów. AGH, Kraków 2002.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
metody aktywizujące
Literatura:

- Niestępski S.: Instalacje elektryczne: budowa, projektowanie i eksploatacja. WNT, Warszawa 1998.

- Józefiak L., Kochanowski M.: Konstrukcja i projektowanie urządzeń elektromechanicznych. Zagadnienia podstawowe. Wyd. Politechniki Gdańskiej 2002.

- Markiewicz H.: Instalacje elektryczne. WNT, Warszawa 2008.

- Stranneby D.: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów: metody, algorytmy, zastosowania. WK,Ł Warszawa 2004.

- Riehl H., J.: Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych. WKiŁ, Warszawa 2003.

- Horowitz P., Hill W.: Sztuka elektroniki t.1, t.2. WKŁ Warszawa 2001

Efekty uczenia się:

W01 – wymienia i charakteryzuje etapy konstruowania i wytwarzania układów elektromechanicznych i elektronicznych z wykorzystaniem różnych materiałów elektrotechnicznych.

W02 – wymienia podstawowe materiały elektrotechniczne stosowane przy wytwarzaniu prostych urządzeń elektrotechnicznych.

W03 – zna zasady z zakresu normalizacji i unifikacji rysunku technicznego, w tym elektrycznego, przy użyciu technologii informatycznych.

W04 – potrafi wyjaśnić podstawowe zjawiska z zakresu elektrotechniki i elektroniki oraz wykorzystać je w procesie konstruowania urządzeń elektromechanicznych i elektronicznych.

U01 – potrafi opracować dokumentację techniczną dotyczącą zaprojektowanego i wykonanego urządzenia elektromechanicznego i elektronicznego.

U02 – potrafi dokonać modernizacji istniejących rozwiązań projektowych i modeli elementów i układów elektrycznych.

U03 – potrafi zaprojektować, zbudować oraz przetestować prosty układ elektromechaniczny.

U04 – potrafi dokonać zapisu konstrukcji układów elektrycznych z zasadami grafiki inżynierskiej i sporządzić dokumentację techniczną.

U05 – potrafi wykorzystać znajomość zjawisk elektrycznych i elektronicznych podczas projektowania i testowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

U06 – potrafi stosować zasady bezpiecznej i higienicznej pracy podczas konstruowania i eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych z uwzględnieniem Polskich Norm.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na ćwiczeniach, pozytywna ocena wykonanego projektu

oraz poprawne łączenia układów.

Zakres tematów:

- bezpieczeństwo i higiena pracy z urządzeniami elektrycznymi; systemy ochrony przeciwporażeniowej

- sieć zasilająca elektroenergetyczna, parametry sieci, rodzaje sieci,

- instalacja elektryczna niskiego napięcia; przewody elektryczne zasilające, ich rodzaje i kryteria doboru; osprzęt elektryczny; zabezpieczenia instalacji elektrycznych, ich rodzaje i dobór,

- projekt instalacji elektrycznej pomieszczeń mieszkalnych,

- projekt układu sterowania silnika elektrycznego, dobór aparatury łączeniowej, dobór zabezpieczeń i sygnalizacji optycznej, elementy elektroniczne bierne i czynne, dane katalogowe, kryteria doboru, itp.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
Mariusz Winiecki 8/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.