Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe 1300-ITI36SD-SP
Seminarium (SEM) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie
Literatura uzupelniająca: Bazy literaturowe, podręczniki akademickie i monografie dotyczące tematyki pracy dyplomowej.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
metody seminaryjne
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Nauka zdalna
Literatura:

Szkutnik Z.: Metodyka pisania pracy dyplomowej. Wydawn. Poznańskie, Poznań.

Zaczyński W.: Poradnik autora prac seminaryjnych dyplomowych i magisterskich. Wydawn. ŻAK, Warszawa.

Pietrzykowski J.: Zarys metodyki wykonywania prac magisterskich na kierunkach technicznych studiów pedagogicznych. WSP Opole.

Pająk K.: Poradnik dla studentów piszących prace dyplomowe. Wydawn. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz.

Żółtowski B.: Seminarium dyplomowe. Zasady pisania prac dyplomowych. Wydawn. Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz.

Braszczyński J.: Podstawy badań eksperymentalnych. PWN, Warszawa.

Boć J.: Jak pisać pracę magisterską. Wydawn. Kolonia Limited, Wrocław.

Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie, wskazówki dla studentów. WP Lexis Nexis, Warszawa.

Węglińska M.: Jak pisać pracę magisterską. OW Impuls, Kraków.

Efekty uczenia się:

W01 - zna stan wiedzy w zakresie tematyki pracy dyplomowej, ma orientację co do niedostatecznie poznanych obszarów tej wiedzy i co do trendów badawczych oraz orientuje się w zagadnieniach z zakresu ochrony własności intelektualnej,

U01 - potrafi przygotować udokumentowane opracowanie wyników badań, w tym dokonać analizy wyników i wyciągnąć z niej wnioski,

U02 - potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom badań prowadzonych w ramach pracy dyplomowej,

U03 - potrafi znajdować i pozyskiwać literaturę, w tym z baz literaturowych dostępnych poprzez Bibliotekę Główną UKW oraz analizować źródła literaturowe i wyciągać z nich wnioski,

K01 - rozumie społeczną rolę inżyniera oraz potrzebę formułowania i przekazywania informacji dotyczących osiągnięć techniki.

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja z zadanego zagadnienia dotyczącego pracy dyplomowej.

Zakres tematów:

Cele seminarium, literatura podstawowa. Elementy toku postępowania badawczego i metodologii prac badawczych związanych z tematyką prac dyplomowej, tematyka prac dyplomowych. Etapy i rygory wykonywania pracy dyplomowej(konstrukcja pracy, wymagania stylistyczne i graficzne, zasady gromadzenia literatury) – zapoznanie się z pracami dyplomowymi, omówienie różnych typów prac. Przegląd literatury związanej z tematem i metodyką badań, np. omówienie monografii naukowej, dorobek naukowy poszczególnych autorów, rozwinięcie tytułu i treści pracy, omówienie konstrukcji pracy i metodyki badań oraz sposobu wnioskowania. Referaty problemowe wynikające z tematów prac dyplomowej. Referowanie i dyskusyjne omówienie wyników przeprowadzonych badań. Elementy metod statystycznych w naukach technicznych. Omówienie egzaminu dyplomowego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Marek Kociszewski 4/4 szczegóły
2 każda środa, 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Marcin Borowicz 4/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.