Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład specjalnościowy II 1300-ITI36WS-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Timoshenko S.: Teoria sprężystości. Arkady, 1962.
Bodig J., Jayne A.: Mechanics of Wood and Wood Composites. Krieger Pub Co, 1993

Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
wykład konwersatoryjny
wykład w toku problemowym
Metody dydaktyczne - inne: nauka zdalna
Literatura:

Nowacki W.: Teoria sprężystości. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973.

Kubik J., Mielniczuk J., Wilczyński A.: Mechanika techniczna. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980.

Kociszewski M.: Właściwości sprężyste płyty wiórowej i MDF jako materiałów anizotropowych o nierównomiernym rozkładzie gęstości na grubości płyty. Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2014.

Kokociński W.: Drewno: Pomiary właściwości fizycznych i mechanicznych. Wydaw.-Drukarnia Prodruk, Poznań 2004.

Efekty uczenia się:

W1 - orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych tendencjach rozwojowych techniki w zakresie wytwarzania materiałów na bazie drewna

W2 - ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie materiałów naturalnych i inżynierskich, w tym wiedzę niezbędną do analizy struktury i właściwości materiałów drzewnych oraz ich projektowania i badania

Zakres tematów:

Stałe sprężystości materiałów.

Modele anizotropii właściwości sprężystych. Izotropia, poprzeczna izotropia i ortotropia właściwości sprężystych.

Sprężystość układów warstwowych.

Dobór modelu anizotropii właściwości sprężystych do materiału.

Metody wyznaczania właściwości sprężystych materiału.

Wpływ anizotropii drewna na właściwości fizyczne i mechaniczne materiałów drzewnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Marek Kociszewski 8/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.