Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia magisterska 1300-ITI-IB23PD-SD
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie
Literatura uzupelniająca: Podręczniki akademickie i monografie dotyczące tematyki pracy magisterskiej, normy przedmiotowe, bazy literaturowe - głównie Elsevier i Springer, strony internetowe, prace magisterskie i raporty z badań znajdujące się w bibliotece Zakładu Konstrukcji Drewnianych UKW.
Metody dydaktyczne: metody pracy ze źródłami
metody problemowe
metody seminaryjne
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: metody związane z prowadzeniem eksperymentu
Literatura:

- Szkutnik Z.: Metodyka pisania pracy dyplomowej. Wydawn. Poznańskie, Poznań.

- Zaczyński W.: Poradnik autora prac seminaryjnych dyplomowych i magisterskich. Wydawn. ŻAK, Warszawa.

- Pietrzykowski J.: Zarys metodyki wykonywania prac magisterskich na kierunkach technicznych studiów pedagogicznych. WSP Opole.

- Pająk K.: Poradnik dla studentów piszących prace dyplomowe. Wydawn. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz.

- Żółtowski B.: Seminarium dyplomowe. Zasady pisania prac dyplomowych. Wydawn. Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz.

- Braszczyński J.: Podstawy badań eksperymentalnych. PWN, Warszawa.

- Boć J.: Jak pisać pracę magisterską. Wydawn. Kolonia Limited, Wrocław.

- Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie, wskazówki dla studentów. WP Lexis Nexis, Warszawa.

- Węglińska M.: Jak pisać pracę magisterską. OW Impuls, Kraków.

- Normy przedmiotowe w zależności od podejmowanego w ramach pracy magisterskiej zagadnienia.

Efekty uczenia się:

Student:

W1 – posiada wiedzę w zakresie tematyki pracy magisterskiej, ma orientację w aktualnych trendach badawczych;

W2 – zna tok postępowania badawczego i metodologię prac badawczych związanych z tematyką pracy magisterskiej;

W3 – zna zasady opracowywania i prezentacji wyników badań oraz zasady pisania pracy magisterskiej;

U1 – potrafi znajdować i pozyskiwać literaturę oraz analizować źródła literaturowe i wyciągać z nich wnioski;

U2 – opisuje w sposób szczegółowy wybrane badania i ocenia ich poprawność i znaczenie;

Metody i kryteria oceniania:

ocena referatów, ocena pozyskania literatury, aktywność na zajęciach, kreatywność, rzetelność w badaniach, jakość merytoryczna i językowa opracowań

Zakres tematów:

Cele pracowni magisterskiej, literatura podstawowa. Elementy toku postępowania badawczego i metodologii prac badawczych związanych z tematyką prac magisterskich, tematyka prac magisterskich. Etapy i rygory wykonywania pracy magisterskiej (konstrukcja pracy, wymagania stylistyczne i graficzne, zasady gromadzenia literatury) – zapoznanie się z pracami magisterskimi, omówienie różnych typów prac. Analiza norm przedmiotowych związanych z zagadnieniami pracy magisterskiej.Omówienie sposobów przedstawienia wyników badań, formy tabelaryczne, graficzne i inne. Obrazowe i dyskusyjne omówienie wyników przeprowadzonych badań. Elementy metod statystycznych w naukach technicznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 17:45 - 19:15, (sala nieznana)
Marcin Borowicz 3/3 szczegóły
2 każdy piątek, 17:45 - 19:15, (sala nieznana)
Marek Kociszewski 2/2 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.