Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza niezawodności i procedury awaryjne w bezpieczeństwie technicznym 1300-IB36AN-SP
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Siemiatkowski P. red Ocena ryzyka zawodowego 2012 Wydawnictwo WiP 2011.
2. Centralny Instytut Ochrony Pracy, www.ciop.pl.
3. Jerzy Bajkowski Maszyny i urządzenia do obróbki drewna - część 1, WSiP .
4. Bieniek St , Duchnowski K Obrabiarki i urządzenia w stolarstwie. Wyd. WSiP Rok wydania: 2010.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
Literatura:

1. Podstawy prawne - Dyrektywy UE , Ustawy i Rozporządzenia krajowe ,

Normy ISO, PN – EN dotyczące maszyn i urządzeń technicznych .

2. Cieszkowski T, Przepisy prawne określające wymagania bezpieczeństwa i higieny

pracy WSiP Spółka z o.o.; 2015..

3. Rączkowski B., BHP w praktyce, ODiDK Gdańsk 2014

4. Olszak Wiesław Obróbka skrawaniem Wyd. Naukowe PWN WNT 2009.

5. Bartosiewicz J. Obróbka skrawaniem oraz elementy obrabiarek Wydanie: 1997.

6. Kruś S Obróbka i obrabiarki do drewna Poznań2000

7. Łukaszyński M., Guzewski T., Trajdos M., Tupacz A., Wiatrzyk Ł.

Projektowanie bezpiecznych systemów sterowania maszyn wg EN ISO 13849-1. LUC,

Opole 2010.

8. Markowski A. Bezpieczeństwo procesów przemysłowych Politechnika łódzka 2017.

Efekty uczenia się:

W01 - Student zna podstawowe akty prawne dotyczące zasadniczych i minimalnych wymagań dla maszyn i urządzeń produkowanych i użytkowanych w krajach UE.

W02 - Student potrafi dokonać analizy zagrożeń występujących na stanowisku pracy i w jego otoczeniu.

W03 - Zna ofertę handlową elementów bezpieczeństwa i automatyki redukujące zagrożenia występujące w miejscu pracy.

U01 - Student potrafi dobrać i zastosować odpowiednie oprzyrządowanie i urządzenia ochronne w celu zmniejszenia lub całkowitej eliminacji zagrożenia na stanowisku pracy.

K01 - Rozumie potrzebę samokształcenia pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa technicznego.

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium

Zakres tematów:

1. Charakterystyka stanowiska pracy. Rodzaj urządzenia, maszyny opis zgodny z dokumentacją techniczno - ruchową DTR

2. Opis środowiska pracy. Niezbędne media do uruchomienia urządzenia: prąd, urządzenia pneumatyczne, hydrauliczne, ciśnieniowe.

Elementy pomocnicze wyposażenia stanowiska pracy: podajniki, stoły, stanowiska magazynowe - odkładcze. Stosowane narzędzia i oprzyrządowanie

3. Charakterystyka zagrożeń w poszczególnych obszarach stanowiska pracy

3. Stosowane elementy bezpieczeństwa we wszystkich obszarach zagrożeń

Elementy zabezpieczeń, automatyka:

- opis i funkcja jaką spełniają

- podstawa prawna - norma zawierająca wymagania i procedury bezpieczeństwa dla danego typu maszyny - urządzenia

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Mariusz Winiecki 7/7 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.