Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia 1500-wf24A-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. Jerszyńska B., (red.) /2008/ Współczesna antropologia fizyczna. Wydawnictwo Sorus, Poznań.
2. Charzewski J., /1997/ Aktywność sportowa Polaków,
3. Wydawnictwo AWF, Warszawa.
4. Przewęda R., Dobosz J., /2003/ Kondycja fizyczna polskiej młodzieży . Studia i Monografie. Wydawnictwo AWF, Warszawa
5. Anthropological Review
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: Nie dotyczy
Literatura:

1. Łaska-Mierzejewska T., /2002/ Antropologia w sporcie i

wychowaniu fizycznym. Wydawnictwo COS, Warszawa.

2. Charzewski J., (red.) /2004/ Antropologia – podręcznik,

Wydawnictwo AWF, Warszawa.

3. Drozdowski Z., /1996/ Antropologia a kultura fizyczna.

Wydawnictwo AWF, Poznań.

Efekty uczenia się:

W01: student umie wyjaśnić podstawowe teorie, definicje w zakresie pochodzenia człowieka, jego ewolucyjnych przemian. (K_W01)

W02: zna podstawowe uwarunkowania wpływu czynników genetycznych, środowiskowych i behawioralnych na rozwój osobniczy. (K_W02)

U01: student umie korzystać z zestawu narzędzi antropometrycznych służących do obmierzaniu ludzkiego ciała oraz jest w stanie wykorzystać wyniki pomiarów do wspomagania osobniczego w realizacji celów wysiłkowych, zdrowotnych i innych. (K_U11)

K01: student jest wrażliwy na niesprawiedliwość społeczną, jest etyczny, ,pragmatyczny, tolerancyjny a jednocześnie konsekwentny i zdeterminowany w zmierzaniu do obranych celów życiowych. (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

1. Egzamin składa się z 5 pytań.

2. Sposób oceny sprawdzianu pisemnego: każde pytanie oceniane jest w skali 0-5 pkt.; ocena końcowa ze sprawdzianu: 0-10 niedostateczny, 11-13 dst, 14-16 dst plus, 17-19 dobry, 20-22 db plus, 23-25 bardzo dobry.

3. Podczas egzaminu zabronione jest posiadanie telefonów komórkowych, wszelkiego rodzaju zestawów słuchawkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.

Zakres tematów:

• Antropologia a kultura fizyczna

• Stanowisko człowieka wśród Naczelnych

• Uwarunkowania rozwoju człowieka /czynniki genetyczne, para genetyczne, środowiskowe i behawioralne

• Etapowość rozwoju człowieka

• Dymorfizm płciowy i jego rola w sporcie

• Budowa somatyczna człowieka i jej rola w sporcie

• Zróżnicowanie typologiczne

• Aktywność sportowa kobiet

• Antropologiczne aspekty współzawodnictwa sportowego osobników różnych ras

• Nieprawidłowy rozwój płciowy człowieka

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 11:00 - 12:30, (sala nieznana)
Jerzy Eksterowicz 53/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.