Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia korekcyjne w wodzie 1500-WF36CKW-SP
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Czabański B., Fiłon M., Zatoń K.,2003, Elementy teorii pływania, AWF, Wrocław.
2. Karpiński R., 2006, Pływanie, podstawy techniki, nauczanie, AWF, Katowice.
3. Kasperczyk T., 2002, Wady postawy ciała, diagnostyka i leczenie, Wydawnictwo FH-U”KASPER”, Kraków.
4. Kołodziej J., Kołodziej K., Kołodziej I., 1994, Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna w szkole, Wydawnictwo Fosze, Rzeszów.
5. Kutzner-Kozińska M., Wlaźnik K., 1995, Gimnastyka korekcyjna dla dzieci 6-10 letnich, WSZiP, Warszawa.
Metody dydaktyczne: metody nauczania ruchu
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
Metody dydaktyczne - inne: dyskusja, obserwacja, działalności praktycznej, słowna, pogadanka
Literatura:

1. Bartkowiak E., 1997, Pływanie, program szkolenia dzieci i młodzieży, RCM-SzKFiS, Warszawa.

2. Iwanowski W., 1997, Pływanie korekcyjno-lecznicze w przypadkach bocznych skrzywień kręgosłupa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

3. Kutzner-Kozińska M., (red.), 2001, Proces korygowania wad postawy, Wydawnictwo Dydaktyczne, Warszawa.

4. Owczarek S., 1999, Korekcja wad postawy: pływanie i ćwiczenia w wodzie, WSZiP, Warszawa.

5. Zeyland-Malawka E., 2009, Ćwiczenia Korekcyjne, AWF, Gdańsk

Efekty uczenia się:

WO1, WO2, UO1, KO1, KO2

Metody i kryteria oceniania:

- obowiązkowa obecność na wszystkich zajęciach ćwiczeniowych, każda nieobecność musi być usprawiedliwiona (usprawiedliwienie należy przedstawić na kolejnych zajęciach), w przypadku nieobecności na zajęciach formę ich odrobienia wskaże nauczyciel prowadzący zajęcia,

- czynne i aktywne uczestnictwo w zajęciach,

- umiejętność samodzielnego: przygotowania scenariusza lekcji (wg podanego wzoru); prowadzenia zajęć z ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnch w wodzie, w poszczególnych wadach postawy i dysfunkcjach układu ruchu,

- przygotowanie pracy pisemnej

- na ostatnich zajęciach wystawiana jest ocena z przedmiotu (ocena końcowa jest średnią z ocen cząstkowych, wszystkie oceny cząstkowe muszą być pozytywne)

UWAGA - w przypadku prowadzenia zajęć w formie zdalnej, zaliczenie również odbywa się w formie zdalnej, a prowadzenie fragmentów zajęć odbywa się w formie teoretycznej.

Zakres tematów:

Organizacja zajęć korekcyjnych w wodzie:

 kwalifikacja dzieci do zajęć z pływania korekcyjnego

 wpływ środowiska wodnego na organizm człowieka

 bezpieczeństwo i higiena na pływalni krytej

 przeciwwskazania do udziału do udziału w zajęciach w wodzie

 błędy w pływaniu korekcyjnym mające wpływ na proces korygowania wad postawy

 ćwiczenia, zabawy oswajające z wodą oraz sposoby pływania w parach i z deską w pływaniu korekcyjnym.

- Wady statyczne kończyn dolnych: ćwiczenia korekcyjne w wodzie, ćwiczenia na płytkiej wodzie, przy brzegu basenu.

- Wady w płaszczyźnie strzałkowej (plecy płaskie, wklęsłe, wklęsło-okrągłe, okrągłe): ćwiczenia korekcyjne w wodzie, ćwiczenia na płytkiej wodzie, przy brzegu basenu, ćwiczenia w parach oraz z deską.

- Wady klatki piersiowej: ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia korekcyjne w wodzie, ćwiczenia na płytkiej wodzie oraz przy brzegu basenu.

- Boczne skrzywienia kręgosłupa: symetryczne i asymetryczne ćwiczenia korekcyjne w wodzie, ćwiczenia na płytkiej wodzie, przy brzegu basenu.

- Zabawy i gry ruchowe w zajęciach z pływania korekcyjnego.

- Ćwiczenia i zabawy oddechowe w środowisku wodnym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Hanna Żukowska 12/13 szczegóły
2 co drugi poniedziałek (parzyste), 11:00 - 12:30, (sala nieznana)
Hanna Żukowska 13/13 szczegóły
3 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 11:00 - 12:30, (sala nieznana)
Hanna Żukowska 12/13 szczegóły
4 co drugi poniedziałek (parzyste), 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
Hanna Żukowska 12/13 szczegóły
5 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
Hanna Żukowska 13/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.