Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dziennikarstwo sportowe 1500-WF36DZS-SP
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: M. Jarosz, P. Drzewiecki, P. Płatek (red.), "Sport w mediach", Warszawa 2013.
E. Pawlak-Hejno, M. Piechota, P. Nowak (red.), "Igrzyska Olimpijskie w mediach masowych: 1948-1984", Lublin 2016.
W. Godzic, Z. Bauer (red.), "E-gatunki. Dziennikarz w nowej przestrzeni komunikowania", Warszawa 2015.
R. Siekiera, "Początki polskiej publicystyki sportowej w ujęciu genologicznym. 'Przegląd Sportowy' w latach 1921-1925", Łódź 2016.
L.A. Wenner, A.C. Billings (eds.), "Sport, Media and Mega-Events", London-New York 2017.
A. Miah, "Sport 2.0. Transforming Sports for a Digital World", Cambridge-London 2017.
G. Sage, "Globalizing Sport. How Organizations, Corporations, Media, and Politics are Changing Sports", London-New York 2016.
B. Schultz, E. Arke, "Sports Media. Reporting, Producing and Planning", New York-London 2016.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
warsztaty
wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: W normalnych (wolnych od obostrzeń epidemicznych) warunkach - spotkania z dziennikarzami sportowymi prasowymi i radiowymi.

Dziennikarskie "pole minowe" - ćwiczenia na gotowych tekstach celowo zawierających błędy - pułapki
Literatura:

Radosław Sajna, "Media, polityka i sport. Od idei olimpijskiej i fair play do idei ekologicznych i sportowej rewolucji cyfrowej", Bydgoszcz 2019.

Maciej Mrozowski, "Media masowe. Władza, rozrywka i biznes", Warszawa 2001.

Kazimierz Wolny-Zmorzyński i inni, "Prasowe gatunki dziennikarskie", Warszawa 2014.

Kazimierz Wolny-Zmorzyński i inni, "Fotografia dziennikarska. Teoria - praktyka - prawo", Warszawa 2011.

Leszek Olszański, "Media i dziennikarstwo internetowe", Warszawa 2012.

Akty prawne dot. prawa prasowego i autorskiego (m.in. ustawa prawo prasowe, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych itd.).

Kodeksy etyki dziennikarskiej (m.in. Karta Etyczna Mediów).

Efekty uczenia się:

W01 (K_W03) - student ma podstawową wiedzę dotyczącą edukacji oraz jej biologicznych, medycznych, społeczno-kulturowych, psychologicznych, filozoficznych, etycznych podstaw oraz historycznych i współczesnych uwarunkowań, zwłaszcza w odniesieniu do problematyki dziennikarstwa sportowego;

W02 (K_W22) - student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady zakresu ochrony własności intelektualnej i materialnej oraz prawa autorskiego, ale także prawa prasowego, wie jak postępować zgodnie z zasadami etyki pracy nauczyciela oraz dziennikarza zajmującego się problematyką sportową;

U01 (K_U02) - student potrafi projektować, analizować i dokumentować własne działania zawodowe, uwzględniając swój rozwój, zgodnie z normami i zasadami etycznymi, uregulowaniami prawnymi zawodu nauczyciela, a także dziennikarza sportowego;

K01 (K_K05) - student postępuje zgodnie z zasadami etyki, stawia dobro ucznia, klienta oraz grup społecznych na pierwszym miejscu i okazuje szacunek wobec nich.

Metody i kryteria oceniania:

Test z zagadnień omówionych na wykładach.

Łączna ilość punktów do uzyskania w teście - 22.

Na ocenę 3,0 - min. 12 pkt.

Na ocenę 3,5 - 14 pkt.

Na ocenę 4,0 - 16 pkt.

Na ocenę 4,5 - 18 pkt.

Na ocenę 5 - 20 pkt.

Zakres tematów:

1. Dziennikarstwo i komunikowanie masowe - wprowadzenie (Media masowe - rodzaje nadawców i systemów medialnych, najważniejsze sportowe gazety/ stacje/sieci telewizyjne na świecie. Historia dziennikarstwa sportowego.

2. Media publiczne w Polsce i ich rola w życiu sportowym kraju, rynek mediów sportowych w Polsce - najważniejsze gazety i czasopisma sportowe na świecie i ich znaczenie dla promocji dyscyplin sportowych.

3. Dziennikarstwo sportowe – zawód czy pasja? Kto może być dziennikarzem sportowym? Jakie cechy i kompetencje powinien spełniać?

4. Dziennikarz sportowy – rzemieślnik, przewodnik, ekspert, celebryta, poeta mikrofonu (pióra), autorytet – tak czy owak zawsze pod lupą, bo wszyscy odbiorcy znają się na sporcie. Jak sie poruszać po tym polu minowym?

5. Dziennikarstwo sportowe jako jedna z dziedzin dziennikarstwa specjalistycznego przenikająca się z innymi – horyzonty dziennikarza sport.

6. Dziennikarstwo sportowe – przede wszystkim informacja i zapowiedź, a dalej relacja – opowieść (reportaż), publicystyka, felieton – gatunki publicystyczne.

7. Dziennikarstwo sportowe a media – specyfika dziennikarstwa prasowego, telewizyjnego, radiowego, internetowego.

8. Lokalne dziennikarstwo sportowe

9. Prawo prasowe i etyka dziennikarska (w tym najważniejsze kodeksy etyczne w Polsce).

10. Sposoby relacjonowania zawodów sportowych za pomocą różnych form medialnych i środków przekazu (m.in. fotografii, radia i TV).

11. Źródla dziennikarskie – źródła dziennikarstwa sportowego

12. Trochę praktyki - jak, kiedy, o czym – mierzymy się z gatunkami

13. Mediatyzacja sportu i igrzysk olimpijskich - media, polityka i sport.

14. Sport w filmie i literaturze

15. Test zaliczeniowy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 14:30 - 16:00, (sala nieznana)
Michał Żurowski 32/33 szczegóły
2 co drugi wtorek (parzyste), 14:30 - 16:00, (sala nieznana)
Michał Żurowski 32/33 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.