Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aktywność fizyczna i rekreacja osób starszych 1500-WF11AFRS-SD
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Siwiński W., Tauber R. D. (2004), Rekreacja ruchowa: zagadnienia teoretyczno-metodologiczne, WSHiG, Warszawa.
2. Trześniowski R. (1995), Gry i zabawy ruchowe, WSiP, Warszawa.
3. Osiński W. (2011), Teoria wychowania fizycznego, AWF, Poznań.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody nauczania ruchu
metody pracy ze źródłami
metody realizacji zadań ruchowych
Metody dydaktyczne - inne: brak
Literatura:

1. Rosławski A. (2001), Wybrane zagadnienia z geriatrii, AWF, Wrocław.

2. Kozdroń E. (2014), Podstawy teorii i metodyki rekreacji ruchowej: podręcznik dla instruktora rekreacji ruchowej, TKKF, Toruń.

3. Drabik J. (1996), Aktywność fizyczna w treningu osób dorosłych. Cz.2. AWF, Gdańsk.

4. Kuński H. (2003), Trening zdrowotny osób dorosłych: poradnik lekarza i trenera, Medsportpress, Warszawa.

5. Eider J. (1998), Nowoczesne formy ćwiczeń gimnastycznych, US, Szczecin.

6. Olex-Mierzejewska D. (2002), Fitness – teoretyczne i metodyczne podstawy prowadzenia zajęć, AWF, Katowice.

Efekty uczenia się:

U01, U02, K01, K02, K03

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, obecność (zgodnie z regulaminem studiów) oraz uzyskanie pozytywnych ocen z planu metodycznego i samodzielnego prowadzenia zajęć.

Zakres tematów:

- cel zajęć, zasady bezpieczeństwa, przygotowanie do zajęć praktycznych, omówienie treści ćwiczeń, wymagań na zaliczenie przedmiotu, podstawowa i uzupełniająca literatura przedmiotu, przydział zadań;

- przedstawienie wybranych form aktywności fizycznej i rekreacji osób starszych: ćwiczenia oddechowe w profilaktyce przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, trening wytrzymałościowy w profilaktyce nadciśnienia tętniczego i choroby niedokrwiennej serca u seniorów, ćwiczenia czynne z oporem i ich znaczenie w prewencji osteoporozy, ćwiczenia równoważne i korekcji chodu w profilaktyce upadków u seniorów, ćwiczenia czynne wolne z użyciem przyborów i przyrządów i ich znaczenie w prewencji choroby zwyrodnieniowej stawów i kręgosłupa, ćwiczenia stymulujące układ krążeniowo-oddechowy (rozgrzewka do różnych form aktywności ruchowej), gimnastyka rekreacyjna, Fitness – rozgrzewka, kroki bazowe i ich kombinacje, proste układy choreograficzne, wybrane gry i zabawy rekreacyjne (ruchowe).

- przygotowanie planu metodycznego oraz samodzielne prowadzenie zajęć przez studenta (zgodnie z przydzielonym tematem).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 9:15 - 10:45, Budynek przy ulicy Sportowej, sala Hala sportowa - AB
jednokrotnie, czwartek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 16:15 - 17:45, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Michalina Kuska 20/19 szczegóły
2 co drugi piątek (parzyste), 9:15 - 10:45, Budynek przy ulicy Sportowej, sala Hala sportowa - AB
jednokrotnie, czwartek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 16:15 - 17:45, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Michalina Kuska 19/19 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.