Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie 1500-WF12SM-SD
Seminarium (SEM) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie
Literatura uzupelniająca: 1. Oliver P. Jak pisać prace uniwersyteckie: poradnik dla studentów. Przekł i posł. J. Piątkowska. Wydawnictwo Literackie. Kraków 1999.
2. Osiński W. Zarys teorii wychowania fizycznego, AWF, Poznań 1996.
3. Przewęda R. Dobosz J. Kondycja fizyczna polskiej młodzieży, Studia i Materiały, nr 98, AWF, Warszawa 2003.
4. Kwaśniewska K. Jak pisać prace dyplomowe: (wskazówki praktyczne). KPSW Bydgoszcz 2005.


Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
metody seminaryjne
Metody dydaktyczne - inne: brak
Literatura:

1. Kolman R. Poradnik dla doktorantów i habilitantów, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2000

2. Pytkowski W. Organizacja badań i ocena prac naukowych, PWN, Warszawa 1981

3. Cempel C. Jak pisać i publikować pracę naukową, Zakład Graficzny Politechniki Poznańskiej, Poznań 1988

4. Szober S. Słowmik poprawnej polszczyzny, PIW, Warszawa 1994

5. Dobre obyczaje w nauce, komitet Etyki w Nauce przy Prezydium PAN, Warszawa 1994.

6. Polański Z. Współczesne metody badań doświadczalnych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1984.

7. Węglińska Maria. Jak napisać pracę magisterską. Kraków. 1998.

Efekty uczenia się:

W01, W02, W03, U01, U02, U03, U04, K01, K02, K03.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem. W trakcie semestru studenci wykonują pracę związaną z pracą magisterską w obszarach omówionych przez prowadzącego i przedstawiają na seminariach.

Zakres tematów:

1.Wymogi prawne uzyskania tytułu magistra, określenia podstawowe.

2. Zasady dyplomowania w Instytucie Kultury Fizycznej

3. Wybór promotora pracy magisterskiej i tematu pracy

4. Przygotowanie pracy magisterskiej

5. Terminy złożenia pracy magisterskiej. Ukończenie studiów. Warunki przystąpienia do egzaminu magisterskiego

6. Ocena pracy magisterskiej i egzamin magisterski

7-8.Wymagania dotyczące układu pracy i redakcji pracy dyplomowej – ćwiczenia związane z pisaniem pracy (układ rozdziałów i podrozdziałów, zasady formatowanie tekstu pracy, warunki odwołań do literatury).

9.Organizacja badań własnych (elementy procesu badawczego, metodyka badań, przygotowanie badań, realizacja badań, analiza wyników, wnioskowanie)

10. Kryteria jakości merytorycznej (trafność tematu, poprawność merytoryczna, metodologiczna). Poprawność językowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Hanna Żukowska 9/9 szczegóły
2 co drugi wtorek (nieparzyste), 11:00 - 12:30, (sala nieznana)
Michalina Kuska 9/9 szczegóły
3 co drugi wtorek (parzyste), 16:15 - 17:45, (sala nieznana)
Bartłomiej Niespodziński 3/9 szczegóły
4 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Ewa Sokołowska 9/9 szczegóły
5 co drugi wtorek (nieparzyste), 16:15 - 17:45, (sala nieznana)
Małgorzata Żychowska 3/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.