Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych 1300-BHP23PrWPD-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: • Aleksander T. Teraźniejszość i przyszłość edukacji dorosłych . Toruń1997.
• Pachociński R. Andragogika w wymiarze międzynarodowym. Warszawa 1999.
• Pietrasiński Z. Rozwój człowieka dorosłego. Warszawa 1990.
• Półturzycki J. Dydaktyka dorosłych. Warszawa 1991.
• Wujek T.(red.) Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych. Warszawa 1992.
• Andrzejczak A., Projektowanie i realizacja szkoleń, Warszawa 2010.

Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
wykład kursowy
Literatura:

• Knowles M. S., Holton E. F., Swanson R. A., Edukacja dorosłych, Warszawa 2009.

• Solarczyk – Ambrozik E., Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej, Poznań 2004.

• Gerlach R . Nauczyciel w pozaszkolnych formach oświaty zawodowej w Polsce. Bydgoszcz 1997.

• Starr J., Podręcznik coachingu. Sprawdzone techniki treningu personalnego. Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2015.

• Janowski D. Przyszczypkowski K, Skrzypczak, J. Postawy edukacji dorosłych. Poznań1999.

• Malewski M. Teorie andragogiczne. Wrocław 1999.

• Marczuk M. (red.) Problemy i dylematy andragogiki Lublin- Radom 1994.

• Wujek T.(red.) Wprowadzenie do andragogiki . Warszawa 1996.

Metody i kryteria oceniania:

aktywność podczas zajęć, opracowanie tematyczne lub kolokwium

Zakres tematów:

1. Etymologia pojęcia "andragogika" i czas jego pojawienia się.

2. Kontrowersje wokół używania pojęcia "pedagogika dorosłych" a „andragogika”.

3. Andragogika a pedagogika ogólna - punkty styczne i różnice.

4. Pedagogika dorosłych – miejsce wśród dyscyplin pedagogicznych i innych nauk wspomagających (związki interdyscyplinarne).

5. Definicje andragogiki.

6. Przedmiot badań andragogiki.

7. Działy "andragogiki" i kryteria jej podziału.

8. Kluczowe pojęcia w "andragogice": kształcenie, samokształcenie, wychowanie, samowychowanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 14:30 - 16:00, (sala nieznana)
Anna Pawiak 14/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.