Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych 1300-BHP23PrWPD-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca:
• Aleksander T. Teraźniejszość i przyszłość edukacji dorosłych . Toruń1997.
• Pachociński R. Andragogika w wymiarze międzynarodowym. Warszawa 1999.
• Pietrasiński Z. Rozwój człowieka dorosłego. Warszawa 1990.
• Półturzycki J. Dydaktyka dorosłych. Warszawa 1991.
• Wujek T.(red.) Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych. Warszawa 1992.
• Andrzejczak A., Projektowanie i realizacja szkoleń, Warszawa 2010.

Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
wykład kursowy
Literatura:

• Knowles M. S., Holton E. F., Swanson R. A., Edukacja dorosłych, Warszawa 2009.

• Solarczyk – Ambrozik E., Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej, Poznań 2004.

• Gerlach R . Nauczyciel w pozaszkolnych formach oświaty zawodowej w Polsce. Bydgoszcz 1997.

• Starr J., Podręcznik coachingu. Sprawdzone techniki treningu personalnego. Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2015.

• Janowski D. Przyszczypkowski K, Skrzypczak, J. Postawy edukacji dorosłych. Poznań1999.

• Malewski M. Teorie andragogiczne. Wrocław 1999.

• Marczuk M. (red.) Problemy i dylematy andragogiki Lublin- Radom 1994.

• Wujek T.(red.) Wprowadzenie do andragogiki . Warszawa 1996.

Efekty uczenia się:

W01-Student zna genezę i ewolucję pedagogiki dorosłych.

W02-Student określa miejsce, jakie zajmuje pedagogika dorosłych wśród innych subdyscyplin pedagogicznych, prawidłowo posługuje się terminologią andragogiczną.

W03-Zna specyfikę potrzeb edukacyjnych współczesnych uczestników edukacji dorosłych.

U01-Student potrafi przeanalizować potrzeby dorosłego w stylu coachingowym metodą 6P.

U02-Student potrafi zdiagnozować styl uczenia się dorosłych z wykorzystaniem technik coachingowych.

U03- Student potrafi zastosować wiedzę andragogiczną w rozwiązywaniu aktualnych problemów osobistych, społecznych i zawodowych.

K01-Dąży do własnego rozwoju pedagogicznego.

K02- Potrafi współpracować w grupie, przyjmując różne role.

Metody i kryteria oceniania:

aktywność podczas zajęć, opracowanie tematyczne lub kolokwium

Zakres tematów:

1. Historyczny wymiar andragogiki - J.A.Komeński, H.Hanselmann, H.Radlińska.

2. Andragogiczne założenia modelu uczenia się osób dorosłych w ujęciu współczesnym Malcolma Knowlesa.

3. Dorosłość w andragogice w 3 perspektywach.

4. Koncepcja dorosłości w ujęciu wybranych teorii ( Szewczuk, Matulka, E. Eriksona, D. Levinson).

5. Rola coacha we wspieraniu indywidualnego stylu uczenia się dorosłych (styl konwergencyjny, dywergencyjny, asymilacyjny, akomodacyjny).

6. Typologia uczniów dorosłych - poznanie z wykorzystaniem coachingowych kart DIXIT oraz .

7. Nauczyciel w andragogice.

8. Modelu uczenia Davida Kolba, a nauczanie w oparciu o doświadczenie ucznia dorosłego w coachingowym model 4MAT wg Berenice McCarthy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 16:15 - 17:00, (sala nieznana)
Anna Pawiak 14/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.