Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn 1300-BHP23PrPKM-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: - Osiński Z.: Podstawy konstrukcji maszyn, WNT. Warszawa 2010.
- Dietrich M.: Podstawy konstrukcji maszyn, WNT Warszawa 2009, Tom 1, 2, 3.
- Boś P., Sitarz S.: Podstawy konstrukcji maszyn. Część 1. Wstęp do projektowania, WKiŁ 2014.
- Skoć A., Spałek J.: Podstawy Konstrukcji Maszyn, t. 1, WNT Warszawa 2006.
- Rutkowski A., Stępniewska A.: Zbiór zadań z części maszyn, WSiP, Warszawa 2012.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia laboratoryjne
metody aktywizujące
metody pracy ze źródłami
Literatura:

- Dietrich M.: Podstawy konstrukcji maszyn. Elementy, WNT, Warszawa 2007.

- Kurmaz L.W., Kurmaz O.L.: Projektowanie węzłów i części maszyn. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2007.

Efekty uczenia się:

U01 - potrafi wykonać analizę rodzaju obciążenia i przewidywać jego skutki. Potrafi dobrać warunki wytrzymałościowe.

U02 - potrafi projektować i obliczać połączenia spawane, połączenia nitowe,

U03 - potrafi wykonać obliczanie połączeń wpustowych i wielowypustowych,

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na ćwiczeniach, opracowanie zadań, kolokwium.

Zakres tematów:

Analiza rodzaju obciążenia i przewidywanie jego skutków. Dobór warunków wytrzymałościowych. Przekroje obliczeniowe spoin. Wskazówki konstrukcyjne dotyczące grubości i długości spoin pachwinowych. Obliczanie połączeń

spawanych - spoin czołowych i spoin pachwinowych.

Połączenia wpustowe w budowie maszyn. Obliczenia wytrzymałościowe połączenia wpustowego w oparciu o kryterium dopuszczalnego

nacisku powierzchniowego. Obliczanie połączeń wielowypustowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Grzegorz Domek 14/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.