Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia pracy 1300-BHP24PrPP-SP
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Griffin R. (1996). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.
Hatch, M. (2002). Teoria organizacji. Warszawa, PWN. Psychologiczny model efektywności pracy. (1992).Gliszczyńska X.(red.) Warszawa: PWN.
Kasprzak, E., Michalak M., Minda, M. (2017) Kwestionariusz kształtowania pracy - KKPracy. Polska adaptacja narzędzia. Psychologia Społeczna - 2017, T. 12, nr 4 (43), s. 459-475.
Kożusznik. B. (2014). Zachowania człowieka w organizacji. Warszawa: PWE
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
Literatura:

Armstrong, M. (2007) Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna w Wolters Kluwer business.

Chmiel, N. (2003). Psychologia pracy i organizacji. Gdańsk: GWP.

Robbins S.P. (1998). Zachowania w organizacji. Warszawa: PWE.

Schultz, D.P. Schultz,S.E. (2002). Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. W-wa: PWN.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne obejmujące treści omawiane podczas zajęć i wynikające z zadanej literatury. Próg zaliczenia 60%. W zależności od sytuacji epidemicznej zaliczenie odbędzie się stacjonarnie lub na platformie Ms Forms.

Zakres tematów:

1. Cele analizy pracy. Badanie pracy i jej trafność.

2. Dobór pracowników do pracy. Etapy rekrutacji, uczestnicy i typy rekrutacji. Selekcja pozytywna i negatywna.

3. Ocena wykonania zadań. Cele ocen, metody oceny pracowników.

4. Grupa pracownicza, cechy i dynamika. Wpływ grupy na pracę jednostki. Zasady budowania grup pracowniczych. Zespoły robocze. Różnorodność w pracy (wieku, płci, rasy oraz poglądów i wartości)

5. Dynamika, przyczyny konfliktu. Reakcje na konflikt. Techniki rozwiązywania konfliktów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Maciej Michalak 14/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.