Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia nauk historycznych 1400-Fil23FNH-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: K. Pomian, Przeszłość jako przedmiot wiedzy, Aletheia, Warszawa 1992.
P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, tłum. J. Margański, Universitas, Kraków 2006.
T. Buksiński, Zasady i metody interpretacji tekstów źródłowych, Wydawnictwo UAM, Poznań 1991.
H. Schaedelbach, Rozum i historia, tłum. K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa2001.
J. Appleby, L. Hunt, M. Jacob, Powiedzieć prawdę o historii, tłum. S. Amsterdamski, Zysk i S-ka, Poznań 2000.
F. Nietzsche, Niewczesne rozważania, tłum. M. Łukasiewicz, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996, s. 84-169.

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Literatura:

J. Topolski, Wprowadzenie do historii, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2001.

E. H. Carr, Historia. Czym jest? Tłum. P. Kuś, Zysk i S-ka Poznań 1999.

E. Domańska [red.], Pamięć, etyka i historia, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002, s. 31-37; 55-85.

Efekty uczenia się:

W01 (K_W02) ma rozszerzoną wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do nauk historycznych

W02 (K_W10) ma szeroką znajomość i rozumie zależności między kształtowaniem się filozofii historii a zmianami w kulturze i w społeczeństwie

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne z treści wykładów. Na ocenę pozytywną wymagane jest zaliczenie przynajmniej 50% odpowiedzi.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie historyczne. Pojawienie się historiografii nowożytnej. Rodzaje i historyczne formy historiografii. République des lettres. Historia jako nauka.

2. Wprowadzenie do historii. Dwa rozumienia historii. Historia jako nauka. Podstawowe elementy metodologicznego samorozumienia historii – źródła, krytyka źródeł, narracja historyczna.

3. Filozofia nauk historycznych jako namysł nad upowszechnieniem się historii jako nauki. Historyzm, oświecenie historyczne i świadomość historyczna.

4. Historyka J. G. Droysena. Zdroworozsądkowe rozumienie historii. Połączenie historyki i hermeneutyki.

5. filozofia nauk historycznych jako krytyka rozumu historycznego – W. Dilthey

6. Transcendentalne ugruntowanie wiedzy historycznej – H. Rickert

7. Krytyka historii z pozycji filozofii życia – Schopenhauer i Nietzsche

8. Schnaedelbach – dialektyka rozumu historycznego

9. Teoria kompensacji i jej krytyka – Marquard i Schnaedelbach

10. Epistemologiczne problemy nauk historycznych – Topolski, Ankersmit, White

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 14:30 - 16:00, (sala nieznana)
Wojciech Torzewski 5/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.