Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia historyczno-wojskowa 1000-WZ11GHW-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: S. Alexandrowicz, K. Olejnik, Charakterystyka polskiego teatru działań
wojennych, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, t. 26, 1983, s. 27-
89
T. Rawski, Niemieckie umocnienia na ziemiach polskich w latach 1919-1945,
Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t. 12, 1966, cz. 1
Atlas fortyfikacji województwa śląskiego, opr. Sz. Hrebenda, Piekary Śląskie
2010
J. Bogdanowski, Architektura obronna w krajobrazie Polski. Od Biskupina do
Westerplatte, Warszawa 1996
R. Umiastowski, Geografia wojenna Polski i ziem ościennych, Warszawa 1924
T. M. Nowak, O naukach pomocniczych historii wojskowej, Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t. 26, 1983
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Literatura:

J. Tyszkiewicz, Geografia historyczna. Zarys problematyki, Warszawa 2014

Z. Parucki, Zarys geografii wojennej, Warszawa 1967

J. Knut, Geografia wojenna, Szczecin 1985

Z. Gajewski, Czynniki powodzenia we współczesnej walce, Warszawa 1986

Bellona (kwartalnik), 2009, wydanie specjalne: 90 lat geografii wojskowej

A. Piotrowski, Wojskowy zasób geograficzny – geneza, organizacja, utrzymanie i udostępnianie, Polski Przegląd Kartograficzny, t. 46, 2014, nr 2

prezentacja Geografia Wojskowa; http://www.gugik.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0004/23179/Geografia-Wojskowa.pdf

Efekty uczenia się:

W01; W02

U02

K01

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna w oparciu o wskazana odrębnie literaturę przedmiotu poświęcona współczesnej geografii wojskowej.

Zakres tematów:

Krajobraz pierwotny i naturalny.

Krajobraz kulturowy: wiejski, miejski, przemysłowy, górniczy.

Krajobraz komunikacyjny: drogowy, śródlądowy, kolejowy, lotniczy,

teleinformatyczny (telegraf, internet, GPS), rurociągi.

Elementy krajobrazu historyczno-politycznego. Wyznaczanie granic lądowych i

wodnych, oznaczenie granic, linia demarkacyjna, kresy.

Krajobraz wojskowy: rzeźba terenu, biocenozy, wody, umocnienia.

Rodzaje umocnień: stałe, polowe.

Geografia wojenna a geografia wojskowa

Geografia wojenna – czynniki polityczne, wojskowe, gospodarcze,

fizycznogeograficzne krajów, teatrów wojny i teatrów działań wojennych oraz

różnych rejonów z punktu widzenia wpływu tych czynników na planowanie,

przygotowanie i prowadzenie działań wojennych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 11:00 - 12:45, (sala nieznana)
Zbigniew Zyglewski 8/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.