Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia historyczno-wojskowa 1000-WZ11GHW-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: M. Trochimiuk, Wojskowa ocena terenu oraz jej wsparcie geograficzne, Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, 2016, nr 1(17)
T. Kacała, Informacyjne przygotowanie pola walki w ramach koncepcji działań sieciocentrycznych, Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej, 2011, nr 3 (84)
W. Scheffs, Proces informacyjnego przygotowania pola walki na potrzeby operacji reagowania kryzysowego, Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej, 2013, nr 1 (90)
K. Pokonieczny, M. Wyszyński, Wojskowa ocena terenu z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej, Bellona 2016, nr 4 (687)
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody pracy ze źródłami
wykład konwersatoryjny
Literatura:

J. Bartosiak, T. Szatkowski, Geografia wojskowa Bałtyku. Wnioski dla kierunków modernizacji sił zbrojnych RP, Raport rekomendacyjny Narodowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa grudzień 2013

A. Krzak, Półwysep Bałkański jako obszar działań militarnych podczas wojen bałkańskich. Charakterystyka geogaficzno-wojskowa, Balcanica Posnaniensia, t. 19, 2012

J. Kowalczewski, Znaczenie polityczno-militarne przesmyku suwalskiego, Przegląd Geopolityczny, t. 25, 2018

K. Pokonieczny, Analiza możliwości wykorzystania opracowań kartograficznych w pokonywaniu przeszkód wodnych – teraźniejszość i przyszłość [w:] Lądowy wymiar pokonywania przeszkód wodnych przez wojska lądowe w działaniach taktycznych, pod red. S. Kowalkowskiego, W. Kawka, K. Wysockiego, Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa 2018

E. Kulesza, P. Wrona, Klasyfikacja obszaru Województwa Świętokrzyskiego ze względu na przejezdność na podstawie analizy bazy danych obiektów topograficznych : https://docplayer.pl/21021203-Klasyfikacja-obszaru-wojewodztwa-swietokrzystkiego-ze-wzgledu-na-przejezdnosc-na-podstawie-analizy-bazy-danych-obiektow-topograficznych.html

Norma Obronna NO-06-A015:2012 (Teren – Zasady klasyfikacji – Ocena terenu na szczeblu operacyjnym): https://docer.pl/doc/xn8n18x

Efekty uczenia się:

W03

U02

K01

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystąpień podczas zajęć - zreferowanie wskazanego zagadnienia w

oparciu o literaturę naukową i źródła. Wpływ na ocenę będzie miało

terminowość wystąpienia, poprawność języka, wykorzystanie literatury i

źródeł, sposób wypowiedzi.

Zakres tematów:

Podstawowe pojęcia z zakresu geografii wojskowej (wojennej)

Wpływ warunków geograficznych na prowadzenie działań zbrojnych: rzeźba

terenu, budowa geologiczna, szata roślinna, wody, klimat

Norma Obronna NO-06-A015:2012 (Teren – Zasady klasyfikacji – Ocena terenu

na szczeblu operacyjnym)

Ocena i charakterystyka terenu w oparciu o Normy Obronne

Wykorzystanie w praktyce Normy Obronnej na przykładzie opracowań

kartograficznych

Informacyjne przygotowanie pola walki

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Zbigniew Zyglewski 8/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.