Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biomechanika 1500-WF3B-NP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Grimshaw P., Lees A., Fowler N., Burden A. (2010) Biomechanika sportu. Krótkie wykłady, PWN, Warszawa.
2. Sydenham P. H. (Red.) (1988) Podręcznik metrologii. WKŁ.
3. Kane J. W., Sternheim M. M. (1988) Fizyka dla przyrodników. PWN.
4. Będziński i wsp. (red.) (2004) Biomechanika i inżynieria rehabilitacyjna. PAN, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT.
5. Bober T., Zawadzki J. (2006) Biomechanika układu ruchu człowieka. Wydawnictwo BK, Wrocław.

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Literatura:

1. Bober T., Zawadzki J. (2006) Biomechanika układu ruchu człowieka. Wydawnictwo BK, Wrocław.

2. Fidelus K. (1997) Koordynacja ruchu i kształtowanie nawyków ruchowych. Wychowanie Fizyczne i Sport T.XLI, nr 1-2, s. 119-128.

3. Peter M. McGinnis (2013) Biomechanics of sport and exercise: Human Kinetics

4. Morecki A., Ekiel J., Kazimierz F. (1971) Bionika ruchu, PWN

Efekty uczenia się:

W01: Zna podstawowe terminy biomechaniczne. (K_W08)

W02: Zna metody wyznaczania środka masy człowieka. Zna możliwości analizy ruchu metodami filmowymi. Zna sposoby tworzenia i weryfikacji kryteriów oceny ruchu. (K_W08)

W03: Rozumie przyczyny i skutki działania sił na ciało i otoczenie. Zna czynniki wpływające na siłę mięśni i metody pomiaru siły. (K_W08)

U01: Rozumie podstawowe terminy biomechaniczne. (K_U17)

U02: potrafi wyznaczyć położenie środka ciężkości na zdjęciu metodą składania sił równoległych i metodą składania momentów sił. (K_U17)

U03: Potrafi przeprowadzić prosty pomiar siły. (K_U11)

K01: Organizuje i projektuje wyznaczanie położenia środka ciężkości na zdjęciu metodą składania momentów sił. (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

1. Sprawdzian składa się z 5 pytań.

2. Sposób oceny sprawdzianu pisemnego: każde pytanie oceniane jest w skali 0-5 pkt.; ocena końcowa ze sprawdzianu: 0-10 niedostateczny, 11-13 dst, 14-16 dst plus, 17-19 dobry, 20-22 db plus, 23-25 bardzo dobry.

3. Podczas sprawdzianów zabronione jest posiadanie telefonów komórkowych, wszelkiego rodzaju zestawów słuchawkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.

Zakres tematów:

1. Biomechanika – informacje organizacyjne.

2. Wybrane zagadnienia z fizyki.

3. Współczesne metody pomiarowe w biomechanice sportu

4. Środek ciężkości i jego znaczenie w biomechanicznej analizie techniki ruchu.

5. Zastosowanie metod filmowych do analizy kinematyki ruchu ciała człowieka.

6. Metrologia

7. „Power yoga” system kształtujący siłę i moc mięśni ?

8. Czynniki wpływające na siłę mięśni

9. Modelowanie.

10. Biomechaniczny model człowieka, cz. 1.

11. Biomechaniczny model człowieka, cz. 2.

12. Trening wibracyjny.

13. Koordynacja nerwowo-mięśniowa. Schemat pierścienia ruchowego i prawdopodobnego obiegu informacji podczas sterowania dowolnymi ruchami człowieka.

14. Biomechaniczna analiza wybranych form ruchu.

15. Sprawdzian wiadomości z wykładów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Buśko 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.