Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny 1500-WF3WM-NP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1) Czechowski J., Sport szansą społecznego rozwoju człowieka, 2014 [online] [http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1. element.desklight-67662b40-e117-477c-9216-ff62b7c4a876/c/SaE_2014_1_1_7-19.pdf]
2) Kasperczyk T. Poradnik metodyczny pisania prac i prowadzenia badań naukowych w zakresie nauk kultury fizycznej. Jet. Kraków. 2013.
3) Dziubiński Z., Jankowski K.W. (red.) Kultura fizyczna a osobowość. AWF Warszawa, SALOS RP, 2017.
4) Kostencka A., Barwińska-Szczutkowska G., Barth G. (red.), Kultura fizyczna i edukacja: koncepcja personalistyczna. Wyd. Ośrodek Rekreacji, Sportu i Edukacji,Poznań, 2015.
5) Healthy People 2020 [online] http://www.healthypeople.gov/
Metody dydaktyczne: wykład monograficzny
Literatura:

1) Pawłucki A., Nauki o kulturze fizycznej. Studia i Monografie AWF we Wrocławiu, nr 117, wydanie I , Wrocław 2013.

2) Stupnicki R. Metodologia praktyczna. Wskazówki dla studentów nauk o kulturze fizycznej i nauk o zdrowiu. Wydawnictwo WSKFiT w Pruszkowie, 2016, E-książka [http://www.wskfit.pl/PDF/artykuly/MetodolPrakt.pdf].

3) Kostencka A., Śmiglewska M., Szark-Eckardt M. (red.), 2012, Edukacja zdrowotna w wychowaniu fizycznym. Realizacja podstawy programowej. Oficyna Wydawnicza Mirosław Wrocławski. Bydgoszcz.

Efekty uczenia się:

K_W01, K_W10, K_W14, K_U14, K_U17,

K_K01, K_K02, K_K04

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium/aktywność na wykładach

zaliczenie pracy programowej

Zakres tematów:

1) Sztuka motywacji jako sposób rozwiązywania wybranych problemów współczesnej edukacji oraz kultury fizycznej i zdrowotnej;

2) Kultura fizyczna w ujęciu integralnym, wielowymiarowe podejście do człowieka: sfera fizyczna, psychiczna, emocjonalna, społeczna i duchowa;

3) Związki między układami organizmu człowieka ze szczególnym uwzględnieniem korelacji sfery psychicznej z fizyczną i ich zmian pod wpływem wysiłku;

4) Podejście naukowe do kultury fizycznej, w tym sportu i technologii treningu sportowego.

5) Uczenie się przez doświadczanie, analiza badań naukowych dotyczących kultury fizycznej i/lub umiejętności życiowych oraz obserwacji własnych,

6) Analiza i interpretacja faktów, zaprezentowanie wyników własnych badań, działań i przemyśleń, samoocena własnych kompetencji zawodowych i osobistych, wyznaczenie sobie kierunków dalszego rozwoju i kształcenia się,

7) Zawód nauczyciela wychowania fizycznego, instruktora rekreacji fizycznej, edukatora zdrowia, instruktora sportu, trenera.

Filozofia sportu dla wszystkich oraz sportu dzieci i młodzieży;

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Alicja Kostencka 11/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Grzywacz 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.