Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura mieszczańska 1000-ZDK35KM-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca:  E.Badinter, Historia miłości macierzyńskiej, Warszawa 1998;
 M.Bogucka, Żyć w dawnym Gdańsku, Warszawa 1997;
 Człowiek baroku, pod red. R. Villariego, Warszawa 2001;
 Człowiek oświecenia, pod reg. M. Vovelle`a, Warszawa 2001;
 J.L.Goglin, Nędzarze w średniowiecznej Europie, Warszawa 1998;
 M.Gutkowska – Rychlewska, Historia ubiorów, Wrocław 196;
 Kultura miejska w Królestwie Polskim, cz. , 1815-1875 Warszawa-Kalisz-Lublin-Płock, pod red. A.M.Drexlerowej, Warszawa 2001;
 G.Vigarello, Historia zdrowia i choroby. Od średniowiecza do współczesności, Warszawa 1997;
 G.Vigarello, Czystość i brud. Higiena ciała od średniowiecza do XX wieku, Warszawa 1996.
Seria wydawnicza Życie codzienne.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia terenowe
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody problemowe
warsztaty
Metody dydaktyczne - inne: Część tematów realizowanych zdalnie
Literatura:

 L. Benevolo, Miasto w dziejach Europy, Warszawa 1995;

 F.Braudel, Kultura materialna, gospodarka, kapitalizm XVI-XVIII wiek, t. 1-3;

 S. Giedion, Przestrzeń, czas i architektura. Narodziny nowej tradycji, Warszawa 1968;

 A.Guriewicz, Kultura i społeczeństwo średniowiecznej Europy, Warszawa 1997;

 Historia życia prywatnego, pod red. R.Chartiera, Wrocława-Warszawa-Kraków 1999;

 W.Koch, Style w architekturze. Arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, Warszawa 1996;

 A.Mączak, Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku, Warszawa 1980;

 Sokołowska M., Myć się czy wietrzyć?: dramatyczne dzieje higieny od starożytności do dziś, Wrocław 1999;

Efekty uczenia się:

WIEDZA - student:

W01 – zna podstawowe pojęcia z zakresu urbanistyki europejskiej (K_W02)

W02 – zna terminologię z zakresu ochrony zabytków materialnych i niematerialnych (K_W02 )

W03 - zna style architektury mieszczańskiej w różnych okresach (K_W06)

W04 - zna podstawowe definicje związane z przemianami zachodzącymi w mieście europejskim (K_W06)

W05 – zna formy ochrony różnych typów zabytków (K_W16)

UMIEJĘTNOŚCI – student:

U01 – potrafi wyszukiwać, analizować i weryfikować informacje na temat rozwoju miast na przestrzeni dziejów (K_U02, K_U08)

U02 - analizuje, interpretuje i ocenia procesy kulturotwórcze zachodzące w Europie (K_U06, K_U08, K_U11)

U03 - praktycznie wykorzystuje wiedzę na temat stylów w architekturze przy omawianiu zabytków mieszczańskich (K_U13, K_U16 )

U04- potrafi omówić zabytki techniki w mieście (K_U13 )

U05 – rozpoznaje elementy kultury sakralnej w mieście (K_U14)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – potrafi wykorzystywać swoją wiedzę w pracy zespołowej (K_K02)

K02 – świadomie wykorzystuje zdobyta wiedzę na temat kultury mieszczańskiej w realizacji zadań zawodowych (K_K04)

K03 – rozumie potrzebę zdobywania nowych informacji na temat historii miast dla poznania zjawisk zachodzących we współczesnym mieście (K_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie prezentacji/filmu na wybrany temat

Ocenie podlegają następujące elementy: kompletność tez, sposób przedstawienia, przejrzystość prezentacji, zasadność doboru literatury

Zakres tematów:

1. Historia rozwoju miast w Europie;

2. Początki mieszczaństwa i kultury prawnej miast

3. Koncepcje miasta idealnego;

4. Miasto ogród – wizja i realizacja koncepcji;

5. Architektura mieszczańska od starożytności po współczesność;

6. Obyczajowość i kultura miejska –

 świat rozrywki i zabawy (karczmy i zajazdy, przedstawienia jarmarczne, pierwsze teatry i restauracje);

 święta i związane z tym zwyczaje;

 życie rodzinne – wesela, chrzciny, pogrzeby.

7. Kultura „wysoka”, kultura „niska”.

8. Współczesne instytucje związane z szeroko pojętą kulturą w miastach (szczególne uwzględnienie regionu kujawsko-pomorskiego)

9. Ochrona zabytkowych zespołów miejskich.

Poznanie architektury mieszczańskiej w trakcie zajęć terenowych:

 Architektura średniowiecza (Toruń)

 Renesans (Poznań)

 Secesja (Bydgoszcz)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
Anetta Głowacka-Penczyńska 7/7 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.