Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia integracji europejskiej 1000-H24HIEU-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: D.Milczarek, Europejskie procesy integracyjne po II wojnie światowej w: Europeistyka w zarysie, red. A.Z.Nowak, D.Milczarek, Warszawa 2006

D.Milczarek, O.Barburska, Past and Present of European Integration. Poland's Perspective, Warsaw 2015

M.Nadolski, Z dziejów integracji europejskiej, Warszawa 2004

B.F.Nelsen, A.C.G.Stubb, The European Union: Readings on the theory and practice of European integration, Boulder 2014

K.Popowicz, Historia integracji europejskiej, Warszawa 2006

J.Siemek, Korzenie europejskiej integracji w: Encyklopedia Unii Europejskiej, red. K.A.Wojtaszczyk, Warszawa 2004
Metody dydaktyczne: wykład w toku problemowym
Literatura:

Łastawski, Kazimierz. Historia integracji europejskiej. II wyd. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011.

Efekty uczenia się:

Student w sposób kompleksowy poznaje procesy zjednoczeniowe w dziejach Europy na przestrzeni wieków od VIII do XXI, a w szczególności w wieku XX. Poznaje również szczegółowo idee i projekty które leżały u podstaw tych procesów, dojrzewały bądź obumierały w trakcie ich trwania.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem ustnym. O ocenie z przedmiotu decyduje ocena uzyskana na egzaminie. Egzamin ma formę testu pisemnego z treści programowych.

Kolokwium oceniane jest wg następującej skali: ndst 0-60%, dst 60-69%; dst+ 70-80%, db 80-89%, db+ 90-94%, bdb 95-100%

Zakres tematów:

1. Pojęcie integracji europejskiej. Wprowadzenie do tematyki integracji europejskiej

2. Idee zjednoczeniowe w dziejach Europy. I. Wczesne średniowiecze

3. Idee zjednoczeniowe w dziejach Europy. II. Późne średniowiecze-Nowożytność

4. Idee zjednoczeniowe w dziejach Europy. III. XIX wiek-I poł. XX w.

5. Inicjatywy zjednoczeniowe w latach 1945-1950

6. Plan Schumanna i projekty trzech wspólnot europejskich

7. Działania zjednoczeniowe w latach 70-tych XX wieku

8. II etap integracji europejskiej i procesy zjednoczeniowe w latach 80-tych XX wieku

9. Powstanie Unii Europejskiej

10. Rozwój Unii Europejskiej w latach 90-tych XX wieku

11. Rozszerzenie Unii Europejskiej w pierwszej dekadzie XXI wieku

12. Kryzys tożsamości europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku

13. Perspektywy projektu Unii Europejskiej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
Radosław Kotecki 1/2 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.