Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wspomaganie rozwoju społeczno- emocjonalnego dzieci do 6 roku życia 1100-POP24WRS-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Afolter F. (1997). Spostrzeganie, rzeczywistość, język. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, rozdział II, III.
Brazelton T. B., Sparrow J. D. (2012). Dzieci pełne złości. Jak zaradzić wybuchom gniewu i agresji dziecka. Sopot: GWP. rozdział I, II, III.
Greene R.W. (2014). Trudne emocje u dzieci. Warszawa: Samo Sedno, rozdział IV- VII.
Snel E. (2015). Uważność i spokój żabki. Sopot: GWP, rozdział I-VIII.
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
wykład w toku problemowym
Metody dydaktyczne - inne: praca metodą design thinking
Literatura:

Baum H. (2002). Małe dzieci - duże uczucia. Dzieci odkrywają w zabawie swoje emocje. Kielce: Wydawnictwo Jedność, s. 9-137.

de Bono E. (2008). Sześć myślowych kapeluszy. Gliwice: wydawnictwo Helion, s. 15-251.

Baker B. L., Brightman A. J. (2008). Kroki ku samodzielności. Nauczanie codziennych umiejętności dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Medipage.

Baum H. (2002). Małe dzieci – duże uczucia. Dzieci odkrywają w zabawie swoje emocje. Kielce: Jedność, s. 9-138.

Brazelton T. B., Sparrow J. D. (2019). Złość i agresja u dzieci. Pomóż dziecku uporać się z trudnymi emocjami. Sopot: GWP, rozdział I, II, III.

Chłodnicki M. (2018). Service design po polsku. Jak przyciągnąć, zadowolić i zatrzymać klientów. Warszawa: PWN, rozdział 3, 5.

Cywińska M. (2007). Umiejętność konstruktywnego rozwiązania konfliktów interpersonalnych przez dzieci inwestycją w przyszłość. I. Kopaczyńska, A. Nowak-Łojewska (red. nauk.) Obszary wspólnego zaangażowania w edukacji dzieci. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza UZ, s. 107-121.

Greenland S. K. (2012). Dziecko wolne od stresu. Warszawa: Czarna Owca, rozdział III, VIII.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2012). Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu. Jak świadomie je wychowywać i uczyć. Warszawa: Bliżej Przedszkola, s. 132-161 oraz rozdział 16.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.). Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu. Warszawa: Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, s.69-76, 103-135.

Kaja B. (2010). Psychologia wspomagania rozwoju. Zrozumieć świat życia człowieka. Sopot: Wydawnictwo GWP. Rozdział I, II.

Kielar-Turska M. (2003). Analiza pola semantycznego terminów związanych ze wspomaganiem rozwoju. W: B. Kaja (red.). Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokreacja. Tom 5. Bydgoszcz: Wydawnictwo AB.

Mayer J. D., Salovey P. (1999). Czym jest inteligencja emocjonalna. W: P.Salovey, D. J. Sluyter (red.). Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, rozdział I.

Niedźwieńska E.(red.) (2008). Samoregulacja w poznaniu i działaniu. Kraków: Wydawnictwo UJ, s.33-51.

Obuchowska I. (1997) Wspomaganie rozwoju emocjonalnego: Refleksje i propozycje, [w:] red. B. Kaja Wspomaganie rozwoju psychostymulacja i psychokreacja. Tom I, Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW, s. 36.

Obuchowska I. (red.) (2001). Jak sobie radzić z niechcianymi uczuciami. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców. Poznań: Media Rodzina, s. 11-318.

Olechnowicz, H. (1995) Dziecko własnym terapeutą. Jak wspomagać strategie autoterapeutyczne dzieci z dysfunkcjami więzi osobistych. Warszawa: PWN, rozdział I, V, X.

Pfeffer S. (2005). Zrozumieć świat uczuć. Ćwiczenia rozwijające kompetencję emocjonalną. Kielce: Jedność, s. 4-55.

Poćwiardowska B. (2013). Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowawczych rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW, rozdział III.

Saarni C. (1999). Kompetencja emocjonalna i samoregulacja w dzieciństwie. W: P.Salovey, D. J. Sluyter (red.). Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, rozdział II.

Silberg J. (2000). Gry i zabawy z maluchami. Poznań: Media Rodzina.

Smykowski B. (2018). Efekty kryzysów rozwojowych okresu dzieciństwa i dorastania jako kapitał psychologiczny u progu dorosłości. W: A. I. Brzezińska, W. Syska (red. nauk.). Ścieżki wkraczania w dorosłość. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, rozdział III.

Soroka-Fedorczuk A. (2007). Przedszkole miejscem wspierania rozwoju procesu spostrzegania innych przez dzieci. W: I. Kopaczyńska, A. Nowak-Łojewska (red. nauk.) Obszary wspólnego zaangażowania w edukacji dzieci. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza UZ, s. 93-105.

https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C396024%2Czasada-czerwonej-krolowej-sprawdza-sie-w-ewolucji.html

Efekty uczenia się:

W01 - student/ka ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę w zakresie niezbędnym do efektywnego i wspierania rozwoju psychospołecznego dziecka od urodzenia do 6 roku życia, w tym zwłaszcza dotyczącą dzieci zagrożonych zaburzeniami rozwoju z powodu deficytów osobistych i/lub wychowywania się/ uczenia się w niesprzyjających warunkach K_W04

W02 - student/ka posiada wiedzę z zakresu metodyki wykonywania zadań opiekuńczo-wychowawczych i zadań z zakresu profilaktyki uzależnień - norm, procedur i dobrych praktyk w obszarze działalności pedagogicznej, do której się przygotowuje [w żłobku, przedszkolu]; zna efektywne metody i środki oddziaływań z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów K_W11

U01 - student/ka potrafi (uwzględniając zróżnicowane możliwości i potrzeby dziecka od 0 do 6 roku życia oraz zmiany zachodzące w świecie i w wiedzy naukowej) indywidualizować zadania, dostosowywać metody pracy i treści zadań oraz sposoby udzielania mu informacji zwrotnej o jego działaniu i uzyskiwanych rezultatach K_U04

U02 - student/ka potrafi dobrać lub stworzyć i sprawdzić w praktyce materiały, środki, metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych oraz z zakresu profilaktyki uzależnień) K_U05

U03 - student/ka potrafi projektować działania wychowawczo-profilaktyczne skierowane do dzieci, ich rodziców lub opiekunów i nauczycieli; monitorować postępy dzieci, ich aktywność; potrafi udzielać dzieciom/rodzicom informacji zwrotnej do zachęcania ich do pracy nad własnym rozwojem K_U08

K01 - student/ka jest gotowa/y do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych związanych z działalnością zawodową pedagoga-profilaktyka oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Indywidualne lub grupowe opracowanie działań/zabawy wspomagające rozwój społeczno-emocjonalny dziecka do 6 roku życia.

Portfolio grupowe z przebiegu pracy w grupach.

Pecha Kucha (20 slajdów po 20 s.) wraz z prezentacją na forum.

bądź test pytań zamkniętych i zdań otwartych (jeśli będzie się odbywał zdalnie to obowiązkowe będzie włączenie kamerek i mikrofonów w małych grupach) - zal. od co najmniej 50% pkt. uzyskanych do każdego z efektów uczenia się.

Test samooceny studenta (przy każdej formie zaliczenia).

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do zagadnień związanych z pojęciem wspomagania, rozwoju społecznego, rozwoju emocjonalnego.

2. Znaczenie samoregulacji i autonomii w życiu człowieka.

3. Wspomaganie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci do lat 6 – prezentacja wybranych sposobów oddziaływań wychowawczych, dobrych praktyk.

4. Opracowanie zajęć wspomagających rozwój społeczno-emocjonalny przeznaczonych dla małych dzieci.

5. Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć dla dzieci do 6 roku życia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 16:45, (sala nieznana)
Blanka Poćwiardowska 17/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.