Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Źródła do demografii historycznej 1000-H11ŹDH-SD
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Berger J., Spisy ludności na ziemiach polskich do 1918 r.,- Wiadomości Statystyczne, 47(2002), nr 1.
Boroda K., O przydatności rejestrów poborowych z XVI wieku w badaniach demograficznych, PDP 33, 2014.
Guzowski P., Stan i perspektywy badań nad liczbą ludności Polski w późnym średniowieczu i w początkach epoki nowożytnej, PDP 37, 2015 nr 2.
Kaźmierczyk E., Spisy Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej Województwa Krakowskiego jako źródło do badań demograficznych – przykład powiatu proszowickiego, PDP 38, 2016 nr 2.
Księgi metrykalne i stanu cywilnego w archiwach państwowych w Polsce: informator, opr. A. Laszuk, Warszawa 2000
Kumor B., Księgi status animarum w diecezjach polskich (do roku 1918), PDP 1, 1967.
Liczbińska G., Księgi parafialne jako źródło informacji o populacjach historycznych, Przegląd Historyczny 102, 2011 nr 2.
Ładogórski T., Studia nad zaludnieniem Polski XIV wieku, Wrocław 1958.
Łazowska B., Statystyka na ziemiach polskich pod panowaniem pruskim, Wiadomości Statystyczne 18, 2018.
Pierwszy spis domów i ludności Rzeczypospolitej Polskiej w 1789, Warszawa 2005.
oraz edycje wybranych źródeł do demografii historycznych

Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
Literatura:

Kuklo C., Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009.

Okolski M., Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Wa 2005

Historia Polski w liczbach, t. 4: Statystyka Polski. Dawniej i dzisiaj, Warszawa 2017.

Michalewicz J., Elementy demografii historycznej, Warszawa 1979.

Gieysztorowa I., Wstęp do demografii staropolskiej, Warszawa 1976.

Efekty uczenia się:

W01, W02, U01, U02, K01.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną na podstawie pisemnego lub ustnego sprawdzianu znajomości zagadnień omawianych w ramach zajęć oraz samodzielnie przygotowanego pisemnego opracowania wybranego przez siebie źródła do badań demograficznych.

Zakres tematów:

Demografia a demografia historyczna. Podstawowe pojęcia i zakres badań.

Źródłowe możliwości badania stanu zaludnienia i ruchu naturalnego w Europie Zachodniej i Polsce okresu średniowiecza.

Źródła do badania stanu i struktury ludności oraz ruchu naturalnego w okresie nowożytnym (źródła skarbowe; księgi Status animarum; księgi metrykalne).

Pierwsze spisy ludności na ziemiach polskich w drugiej połowie XVIII w.

Źródła do badań stanu i struktury ludności oraz ruchu naturalnego na ziemiach polskich w okresie zaborów.

Źródła do badań stanu i struktury ludności oraz ruchu naturalnego w okresie II Rzeczypospolitej.

Źródła do badań stanu i struktury ludności oraz ruchu naturalnego w okresie po II wojnie światowej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:00 - 12:45, sala 2
Witold Brzeziński 7/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.