Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektrotechnika i elektronika 1300-Mt1EiE-NP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. Marcyniuk, Podstawy miernictwa elektrycznego dla kierunku elektronika, WPŚ 2002
2. Zieliński, Podstawy projektowania układów cyfrowych, PWN 2003
3. J. Kalisz, Podstawy elektroniki cyfrowej, WKiŁ 2002
4. www.robotykadlapoczatkujacych.pl

Metody dydaktyczne: wykład w toku problemowym
Metody dydaktyczne - inne: wykład, prezentacja multimedialna
Literatura:

1. F. Przezdzecki, A. Opolski, Elektrotechnika i elektronika, PWN 1986.

2. B. Wilkinson, Układy cyfrowe, WKiŁ 2000

3. A. Rusek, Podstawy elektroniki cz.1, WSIP 1985

Efekty uczenia się:

W1. Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą podstawowych wielkości elektrycznych jak ich wzajemnych zależności.

W2. Zna sposoby projektowania i konstruowania podstawowych układów elektroniki analogowej i cyfrowej

W3. Zna budowę, sposób działania oraz obszar wykorzystania podstawowych elementów elektrycznych i elektronicznych.

W4. Zna podstawy metrologii elektrycznej – zasady pomiaru, ideę pomiaru oraz podstawy analizy danych pomiarowych.

W5. Zna podstawowe twierdzenia teorii obwodów i metody analizy obwodów elektrycznych.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

Zakres tematów:

Elementy obwodów elektrycznych. Podstawowe prawa i własności obwodu elektrycznego. Sygnały elektryczne i ich klasyfikacja. Obwody liniowe nierozgałęzione i rozgałęzione prądu stałego i zmiennego. Opis pola elektromagnetycznego - Równania Maxwella. Obwody elektryczne jednofazowe prądu sinusoidalnego: wartość skuteczna, wartość średnia, moc i praca w obwodach prądu zmiennego. Obwody zawierające elementy RLC. Filtry elektryczne pasywne i aktywne. Złącze p-n, dioda, tranzystory bipolarne i unipolarne.. Wzmacniacze tranzystorowe. Drgania elektryczne, generatory. Układy cyfrowe: podstawowe funktory logiczne, właściwości i parametry układów cyfrowych kombinacyjnych i sekwencyjnych. Kodery i dekodery. Multipleksery i demultipleksery. Sumatory i subtraktory. Układy wykonujące działania logiczne zrealizowane na bramkach logicznych.. Rejestry i układy pamięci operacyjnej. Układy transmisji danych i układy sterowania. Liczniki.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda sobota, 11:30 - 13:45, (sala nieznana)
Janusz Łukowski 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.