Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka I 1300-Mt1MatI-NP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1.J. Klukowski, I. Nabiałek, Algebra dla studentów, WNT, Warszawa 2008.
2.W. Leksiński, I. Nabiałek, W. Żakowski, Matematyka, Definicje, twierdzenia, przykłady i zadania, WNT, Warszawa, 2003.
3.G. M. Fichtenholz, Rachunek różniczkowy i całkowy t.I i II, PWN, Warszawa 2007.
4.G. Banaszak, W. Gajda, Elementy algebry liniowej cz. I, WNT, Warszawa 2008.
5.G. Decewicz, W. Żakowski, Matematyka cz.I, Analiza matematycz-na, WNT, Warszawa 2003.

Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
metody problemowe
wykład kursowy
Literatura:

1. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1, Definicje, twierdzenia i wzory, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2009.

2. M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1, Definicje, twierdzenia, wzory, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2009.

3. M. Lassak, Matematyka dla studiów technicznych, Supremum, 2014.

Efekty uczenia się:

Ma wiedzę z algebry przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z mechatroniką.

Zna podstawowe metody i sposoby teorii funkcji i szeregów stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań związanych z mechatroniką.

Zna podstawowe metody zastosowania rachunku różniczkowego do rozwiązywania zadań z zakresu mechatroniki.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny obejmujący zastosowanie teorii w zadaniach.

Aby uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu student musi otrzymać co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów.

Kryteria oceniania egzaminu:

od 90% do 100%- ocena 5,0

od 80% do 89% - ocena 4,5

od 70% do 79% - ocena 4,0

od 60% do 69% - ocena 3,5

od 50% do 59% - ocena 3,0

poniżej 50% - ocena 2,0

Zakres tematów:

1. Liczby zespolone.

2. Macierze i wyznaczniki.

3. Układy równań liniowych.

4. Ciągi liczbowe, granice ciągów. Szeregi liczbowe, kryteria ich zbieżności.

5. Funkcje elementarne, ich własności i wykresy.

6. Granica i ciągłość funkcji.

7. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej.

8. Całka nieoznaczona funkcji jednej zmiennej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 10:30 - 12:45, (sala nieznana)
Halina Wiśniewska 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.