Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka I 1300-Mt1MatI-NP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1.T. Kowalski, J. Muszyński, W.Sadkowski, Zbiór zadań z matematyki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.
2.W. Stankiewicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, PWN, Warszawa 2008.
3.J. Banaś, S. Wędrychowicz, Zbiór zadań z analizy matematycznej, WNT, Warszawa 2009.


Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody dyskusyjne
metody problemowe
Literatura:

1.T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1, Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2009.

2. M. Lassak, Matematyka dla studiów technicznych, Supremum, 2014.

3.M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1, Przyklady i zadania, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2009.

Efekty uczenia się:

Ma wiedzę z algebry przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z mechatroniką.

Zna podstawowe metody i sposoby teorii ciągów, funkcji i szeregów stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań związanych z mechatroniką.

Zna podstawowe metody zastosowania rachunku różniczkowego i całkowego do rozwiązywania zadań z zakresu mechatroniki.

Ma wykształconą umiejętność projektowania obliczeń i ich wykonania przy wyborze najdogodniejszej metody.

Posiada umiejętność interpretacji tekstu matematycznego i samodzielnego zdobywania wiedzy matematycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z ćwiczeń wystawiana jest na podstawie uzyskanych przez studenta punktów z pisemnego kolokwium przeprowadzonego w formie zdalnej. Aby uzyskać pozytywną ocenę z końcową z ćwiczeń student musi otrzymać co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów. Student ma prawo do jednego kolokwium poprawkowego.

Kryteria oceniania:

od 90% do 100%- ocena 5,0

od 80% do 89% - ocena 4,5

od 70% do 79% - ocena 4,0

od 60% do 69% - ocena 3,5

od 50% do 59% - ocena 3,0

poniżej 50% - ocena 2,0

Zakres tematów:

1.Liczby zespolone.

2. Wykonywanie działań na macierzach, obliczanie wyznacznika macierzy.

3. Rozwiązywanie układów równań liniowych.

4. Badanie monotoniczności ciągu i obliczanie jego granicy. Badanie zbieżności szeregu.

5. Obliczanie granic funkcji i badanie jej ciągłości.

6. Obliczanie pierwszej pochodnej i pochodnych wyższych rzędów. Zastosowanie pochodnej: monotoniczność funkcji, ekstrema funkcji.

7. Obliczanie całki nieoznaczonej funkcji jednej zmiennej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 15:15 - 17:30, (sala nieznana)
Halina Wiśniewska 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.