Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot humanistyczny 1300-Mt1PH-NP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Altszuler, Algorytm wynalazku, WNT, Warszawa, 1974.
2. Szmidt K., Pedagogika twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2007.
3. Minus, P. M. Etyka w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: Wykłady będą realizowane w formie zdalnej synchronicznej z bezpośrednim udziałem prowadzącego.
Literatura:

1. Nęcka E., Proces twórczy i jego ograniczenia, IMPULS, Kraków,1995.

2. Polya G., How to solve it? (1945), wyd polskie, Jak to rozwiązać? PWN, 2012

3. Chrissides, George, D., & Kaler, John, H., Wprowadzenie do etyki biznesu, PWN, Warszawa 1999.

Efekty uczenia się:

U1, K4

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zdalne na podstawie kolokwium obejmującego problematykę omówioną na wykładach.

Ocenę końcową ustala się w oparciu o liczbę zdobytych punktów podczas kolokwium według kryterium:

[85, 100] – bardzo dobra,

[80, 85) – dobra plus,

[70, 80) – dobra,

[60, 70) – dostateczna plus,

[50, 60) – dostateczna,

[0, 50) – niedostateczna.

Zakres tematów:

1. Metodologia a heurystyka – historia pojęcia twórczości

2. Psychologiczne teorie twórczego rozwiązywania problemów

3. Wybrane metody inwentyczne

4. Reguła 3E w biznesie (efektywność, ekonomiczność i etyczność)

5. Etyczny wymiar działań indywidualnych i zorganizowanych

6. Patologie życia gospodarczego

7. Programy i kodeksy etyczne

8. Odpowiedzialny biznes – zasady odpowiedzialnego biznesu w polityce UE oraz standardy odpowiedzialnego biznesu w UE

9. Działania, wartości i normy

10. Instytucja, rola społeczna

11. Forma i treść odpowiedzialności

12. Wybrane teorie etyczne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda niedziela, 9:00 - 11:15, (sala nieznana)
Paweł Szroeder 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.