Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do mechatroniki 1300-Mt1WM-NP
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: - Osiński Z., Bajon W., Szucki T.: Podstawy Konstrukcji Maszyn, PWN, W-wa 1983.
- Osiński J.: Wspomagane komputerowo projektowanie typowych zespołów i elementów maszyn. PWN 1994.
- W. Jakubiec, J. Malinowski: „Metrologia wielkości geometrycznych”

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia laboratoryjne
metody aktywizujące
metody pracy ze źródłami
Literatura:

- Marek Gawrysiak „Mechatronika i projektowanie mechatroniczne” Wprowadzenie

- Schmid D., Baumann A., Kaufmann H., Peatzold H., Zippel B., Me-chatronika, REA, 2001

- Heiman B., Gerth W., Popp K., Mechatronika: komponenty, metody,

przykłady

- Heimann B., Gerth W., Popp K. Mechatronika. Komponenty, meto-dy przykłady, PWN, 2001.

- Olszewski M., Podstawy mechatroniki, REA, 2006.

- Janusz Piotrowski „pomiary czujniki i metody pomiarowe wybranych wielkości fizycznych i składu chemicznego”

- Piotr Paczyński: „Metrologia techniczna – przewodnik do wykładów ćwiczeń i laboratoriów”

Efekty uczenia się:

W1 – posiada wiedzę dotyczącą podstaw budowy urządzeń i systemów mechatronicznych oraz ich funkcjonalnych składników. Zna rolę sensorów i aktuatorów w systemach mechatronicznych. Ma wiedzę dotyczącą zasad integracji układów mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych, elektrycznych oraz informatycznych w systemy mechatroniczne.

W2 – posiada wiedzę dotyczącą cyklu życia urządzeń i systemów mechatronicznych

W3 – ma wiedzę i orientuje się w obecnym stanie i najnowszych trendach rozwojowych mechatroniki,

U1 – posiada umiejętność rozpoznawania i dekompozycji układów mechatronicznych na podstawowe elementy.

U2 – potrafi zaprojektować proste systemy mechatroniczne przeznaczone do różnych zastosowań, w tym określić wymagania strukturalne i techniczne ich realizacji

U3 – potrafi zaprojektować oraz utworzyć dokumentację techniczną posługując się narzędziami komputerowego wspomagania projektowania oraz symulacji

U4 – potrafi zaplanować proces realizacji prostego systemu mechatronicznego, wstępnie oszacować jego koszty,

U5 – potrafi samodzielnie znajdować informacje dotyczące systemów mechatronicznych w celu samokształcenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych,

Zakres tematów:

Budowa układów mechatronicznych. Funkcjonalny opis układów mechatronicznych. Modernizacja układów mechanicznych do układów mechatronicznych. Opracowanie systemów mechatronicznych z różnych dziedzin życia. Zapoznanie się z układami mechatronicznymi i systemami mechatronicznymi dostępnymi na rynku. Budowa urządzeń i elementów składowych urządzeń mechtronicznych. Zapoznanie się z zasadami dekompozycji systemów mechanicznych na podstawowe elementy składowe. Zasada działania podstawowych elementów składowych urządzenia mechatronicznego. Sensory i elementy wykonawcze zastosowanie, ich rola w systemie mechatronicznym i zasada działania.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 17:30 - 19:45, (sala nieznana)
Grzegorz Domek 11/ szczegóły
2 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 15:00 - 17:15, (sala nieznana)
Grzegorz Domek 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.