Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia dyplomowa 1000-SM24PRAD-SP
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Metody dydaktyczne - inne: metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
metody seminaryjne
wnioskowanie przyczynowo-skutkowe
metody analityczno-syntetyzujące
metody dedukcyjne
Literatura:

T. Buksiński, Zasady i metody interpretacji tekstów źródłowych, Poznań 1991

Sajkowski A., Nad staropolskimi pamiętnikami, Poznań 1964

M. Pawlak, J. Serczyk, Podstawy badań historycznych, Bydgoszcz 1992

M. Grzybowski, D. Gurzyńska-Bociek, Wzory sporządzania przypisów i bibliografii, Bydgoszcz 1999

A. Grabski, Kształty historii, Łódź 1985

W. Kula, Wokół historii, Warszawa 1988

J. Korpała, Dzieje bibliografii w Polsce, Warszawa 1969

H. Domińczak, Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 1998

K. Pająk, Poradnik dla studentów piszących prace dyplomowe, Bydgoszcz 2003

J. Seredyka, Z zakresu technik pisania referatów, prac seminaryjnych i magisterskich na studiach historycznych, Opole 1968

Efekty uczenia się:

WIEDZA – student:

W01 – posiada wiedzę na temat metod badawczych charakterystycznych dla nauk humanistycznych i społecznych (K_W06)

W02 – zna metody badawcze oraz techniki gromadzenia danych (K_W06)

W03 – zna zasady pracy zespołowej (K_W08)

W04 – zna zasady bezpieczeństwa informacji, prawa autorskiego i regulacje prawne → ochrona własności intelektualnej (K_W06)

UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 – pozyskuje, selekcjonuje, analizuje i ocenia zgromadzoną informację na temat wybranego regionu (K_U06)

U02 – dokonuje krytyki wewnętrznej źródeł pisanych, ikonograficznych, statystycznych, rzeczowych, a także ustnych (zebranych w trakcie swych badań) (K_U06)

U03 – dobiera metody badawcze do potrzeb opracowania danych w wybranym zakresie tematycznym stosunków międzynarodowych (K_U6)

U04 – uczestniczy w dyskusjach i debatach posługując się terminologią właściwą dla obszaru swoich badań (K_U09)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – przestrzega zasad netykiety (zasad przyzwoitego zachowania w Internecie) oraz zasad etycznych w pracy zawodowej, zwłaszcza regulacji dotyczących praw autorskich (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

przygotowanie pracy zaliczeniowej

Zakres tematów:

Polityka zagraniczna Polski

Historia Polski i powszechna XIX i XX wieku

Organizacje międzynarodowe

Historia Bydgoszczy i regiony

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 14:30 - 16:00, (sala nieznana)
Katarzyna Grysińska-Jarmuła 15/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.