Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje 1000-F-A11PNJK-SD
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Słowniki i korpusy języka angielskiego
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody gier dydaktycznych
metody kooperatywne
Literatura:

1. O’Dell, F.,M.McCarthy. English Collocations in Use Advanced. CUP 2006

2. Cambridge Certificate of Proficiency in English. Cambridge University Press. 2001

3. Smith, L.C., Mare, N.C., Topics for Today, Thomson, Heinle. 2004

4. Artykuły prasowe i filmy dostępne w Internecie.

Efekty uczenia się:

K_U01

ma umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U08

posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku angielskim, w tym na tematy dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz kulturoznawstwa, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, integrując wiedzę z różnych dyscyplin naukowych i bazując na różnych źródłach

K_U11

potrafi w oparciu o własne poglądy, w sposób klarowny, precyzyjny i spójny, twórczo wykorzystując zdobytą wiedzą filologiczną i metodologiczną, formułować hipotezy i konstruować krytyczne argumentacje w mowie i piśmie, kierując się przy tym zasadami etycznymi

K_U12

potrafi kierować pracą zespołu oraz współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach realizujących problemy, badawcze i praktyczne z zakresu filologii angielskiej

K_K01

ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego uaktualniania wiedzy i rozwoju osobistego, dokonuje na bieżąco samooceny i weryfikacji własnych kompetencji filologicznych

K_K09

docenia wartość języka jako złożonego narzędzia komunikacji międzyludzkiej i wykazuje się szczególną dbałością o poprawność językową własnej wypowiedzi w języku obcym i ojczystym

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach, rozmowa ustna

Zakres tematów:

1. Ludzie i technologie.

2. Równość płci.

3. Kariera zawodowa i sukces.

4. Prywatność i inwigilacja we współczesnym świecie.

5. Rodzina w XXI w.

6. Odpoczynek i rozrywka

7. Edukacja.

8. Media.

9. Konformizm i nonkonformizm we współczesnym społeczeństwie.

1. Human beings and technology.

2. Gender equality.

3. Professional career and success.

4. Privacy and surveillance in the modern world.

5. The family in the 21st century.

6. Leisure time and entertainment

7. Education.

8. The media.

9. Conformity and nonconformity in modern society.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 9:25 - 11:15, (sala nieznana)
Paweł Schreiber 25/25 szczegóły
2 każdy piątek, 11:30 - 13:20, (sala nieznana)
Paweł Schreiber 21/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.