Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie 1000-F-A11PNJP-SD
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Rosenwasser, D.S. 2000. Writing analytically.
Trimbur, J .1998. The Call to Write
Walker, M. 1993. Writing Research Papers: A Norton Guide
Glendinning, E.H. & Holmström, B. 1992. Study reading: a course in reading skills for academic purposes
Lutz, W. & Brent, H. 1990. The Critical Reader.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody pracy ze źródłami
wykład konwersatoryjny
Literatura:

Jordan, R. 1996. Academic Writing

Jordan, R. 1997. English for Academic Purposes

MacPherson, R. 1994. University English

Oshima, A. & Hogue, A. 1999. Writing Academic English

Efekty uczenia się:

U01 - samodzielnie tworzy krótkie wypowiedzi pisemne (esej, streszczenie, parafraza) w j. angielskim na poziomie C1+ [K_U01; K_U05]

U02 - sprawnie prowadzi argumentację pisemną: z klarowną tezą lub hipotezą, przemyślaną strukturą tekstu, z wykorzystaniem wiedzy filologicznej i odwołaniem do wiarygodnych źródeł [K_U11]

K01 - poprawia jakość własnych i cudzych tekstów anglojęzycznych poprzez redakcję i korektę [K_K01; K_K09]

Metody i kryteria oceniania:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach (obecność, udział w dyskusjach, odpowiedzi ustne i pisemne)

- prace pisemne: ćwiczenia leksykalno-stylistyczne (parafrazy, streszczenia, opracowanie cytatów); pełne wypowiedzi pisemne (np. eseje, recenzje)

- w tym co najmniej jeden rozbudowany esej akademicki oparty o źródła.

Na zaliczenie - co najmniej 60% możliwych do uzyskania punktów. Skala ocen: 60% = dst, 68% = dst+, 76% = db, 84% = db+, 92% = bdb.

Zakres tematów:

1. Utrwalenie umiejętności z zakresu organizacji eseju akademickiego - ekspozycyjnego i argumentacyjnego (wstęp, teza, paragrafy, metody zawierania kontr-tezy, efektywność konkluzji, logika argumentacji)

2. rozwijanie umiejętności stosowania zaawansowanych struktur gramatycznych, struktur stylistyczno-retorycznych (np. antyteza, paralelizm), efektywne słownictwo i frazeologia dla kontroli spójności i tekstu itp.

3. doskonalenie umiejętności badawczych - opracowanie, napisanie i edytowanie 2 esejów akademickich w oparciu o źródła bibliograficzne związane z wybraną przez studenta tematyką,

4. doskonalenie umiejętności krytycznego odbioru tekstów i zawartych w nich argumentów, oraz efektywnego streszczania i parafrazowania myśli przedstawianych w dłuższych tekstach (ok. 1,000-1,500 słów) - akademickich oraz prasowych.

5. doskonalenie umiejętności pisania zwartych tekstów informacyjnych i argumentacyjnych w oparciu o różnego typu materiały źródłowe (tekst, obraz, dane statystyczne)

6. zasady odwoływania się do źródeł, parafrazowania, cytowania oraz tworzenia list bibliograficznych według wybranego systemu notacji (np. APA, MLA, Chicago)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 13:30 - 15:20, (sala nieznana)
Aleksandra Mochocka 21/25 szczegóły
2 każdy piątek, 11:30 - 13:20, (sala nieznana)
Aleksandra Mochocka 25/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.