Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sposoby rozwiązywania konfliktów 1000-SM24SRKS-SP
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Balcerak W., Liga nadziei. Z dziejów Ligi Narodów, Warszawa 2011
Balcerowicz B. (red.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2008
Bierzanek R., Załatwianie sporów międzynarodowych 1945-1973. Studium prawnopolityczne, Warszawa 1974
Mieszkowska I., Konflikty bałkańskie końca XX wieku. Sposoby ich rozwiązywania przez społeczność międzynarodową, ZNZE WSIiZ 1/2007 (3)
Demkowicz A., Integracja Europy zachodniej w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności od EWO do W EPBiO, Toruń 2007
Dobrowolska-Polak J., Międzynarodowa solidarność. Operacje pokojowe ONZ, NATO i UE, [w:] „IZ Policy Papers” nr 3 (I)/2009
Limanowski J. T., Operacje pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych, AON, Warszawa 2011
Piskrzyńska K., Kryzysy i konfikty międzynarodowe w wymiarze
regionalnym. Rozważania teoretyczne, http://www.sbc.org.pl/Content/10181/piskrzynska.pdf
Rummel-Syska Z., Konflikty organizacyjne. Ujęcie inikrospołeczne., Warszawa 1990
Schroeder J., Zarządzanie konfliktem w organizacji działającej w międzynarodowym otoczeniu – wpływ kultury narodowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2015, nr 10, s. 129-140
Szkoła J., Współczesne konflikty zbrojne i ich rozwiązywanie, "Zeszyty naukowe ruchu studenckiego" Nr 2 (2011), https://rsawl.awl.edu.pl/images/Archiwum/2011/nr_2/10justyna_szkola.pdf
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody problemowe
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Zajęcia realizowane zdalnie
Literatura:

T. Bąk, Misje stabilizacyjne i operacje pokojowe metodą rozwiązywania konfliktów militarnych, Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki 2012, nr 1, s. 185-206

S. Cisek , A. Fornalczyk, Sposoby rozwiązywania konfliktów organizacyjnych o podłożu międzykulturowym, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2006, nr 1130, s. 337-345

J.P. Dąbrowski, Praktyczna teoria negocjacji, Warszawa 1991

A. Jakubowski, Społeczno-gospodarcze skutki współczesnych konfliktów zbrojnych, w: Bezpieczeństwo Europy – bezpieczeństwo Polski, t. 1, red. E. Maj, K. Mazurek, W. Sokół, A. Szwed-Walczak, Lublin 2016

K. Marciniak, Arbitraż z perspektywy rozwoju historycznego prawa międzynarodowego, https://depot.ceon.pl/handle/123456789/5532

J. Reginia-Zacharski, Wojna w świecie współczesnym, Łódź 2014.

M Tabernacka, Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Warszawa 2009.

A. Torbus, Wybrane zagadnienia stosowania Konwencji nowojorskiej o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, Arbitraż i Mediacja, 04/2008.

Efekty uczenia się:

Student:

W01 - wie, że we współczesnym świecie w celu rozwiązania konfliktów międzypaństwowych konieczna jest współpraca multilateralna

W02 - wie, że w procesie rozwiązywania konfliktów międzynarodowych niezbędne jest przestrzeganie prawa międzynarodowego

U01 - potrafi umiejętnie korzystać ze sprawdzonych źródeł informacji oraz skutecznie identyfikować informacje fałszywe

U02 - potrafi trafnie zidentyfikować przyczyny konfliktów międzynarodowych oraz analizować potencjalne możliwości ich rozwiązania

K01 - jest świadom, iż pokój w stosunkach międzynarodowych nie jest stanem niezmiennym, a najlepszą drogą do jego utrzymania jest szeroka edukacja społeczeństw

Metody i kryteria oceniania:

referat - analiza wybranego zagadnienia z zakresu strategii bezpieczeństwa

bdb - student prezentuje informacje tylko wspierając się notatkami (posiada jedynie plan wystąpienia), omawia temat "z pamięci". Wywód logiczny i spójny. W prezentacji odpowiednia ilość informacji, slajdy przejrzyste

db - student w dużym zakresie wspiera się notatkami, prezentacja nie jest do końca czytelna, umiarkowany kontakt ze słuchaczami

dst - student prawie wyłącznie opiera się na notatkach, prezentacja jest nieprzejrzysta, brak kontaktu ze słuchaczami

Zakres tematów:

1. Rodzaje konfliktów - podstawowe pojęcia, typologia, istota zjawiska

2. Przyczyny konfliktów

3. Konflikty społeczne

4. Obszary konfliktów

5. Przemoc w konflikcie

6. Skutki konfliktów

7. Przykłady długotrwałych konfliktów (Osetia i Abchazja, Górski Karabach, Bliski Wschód, Ukraina) i perspektywy ich rozwiązania

8. Przykłady rozwiązanych konfliktów - Irlandia, rozpad Czechosłowacji, Jugosławia. Systemowe rozwiązywanie konfliktów

9. Prawa człowieka i prawo humanitarne w konflikcie zbrojnym

10. Negocjacje, mediacje, arbitraż, dyplomacja, misja stabilizacyjne i pokojowe jako metody rozwiązywania konfliktów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Paweł Wawryszuk 15/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.