Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie 1000-SM36SL-SP
Seminarium (SEM) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie
Literatura uzupelniająca: - D. Lindsay, Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995
- W. Marciszewski, Metody analizy tekstu naukowego, Warszawa 1981
- E. Niedzielska, Mały poradnik autora i recenzenta pracy akademickiej, Wrocław 1999
*Szczegółowa literatura – w zależności od wybranych tematów – ustalona ze studentami
Metody dydaktyczne: metody seminaryjne
Literatura:

- J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 1995

- G. Gambarelli, Z. Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków, 1998

- M. Grzybowski, D. Gurzyńska-Bociek, Wskazówki dla piszących pracę magisterską, Płock 1995

- T. Kaczmarek, Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską, Warszawa 2009 (http://www.kaczmarek.waw.pl/wp-content/uploads/2009/10/poradnik_2009_tk.pdf)

- M. Krajewski, Piszemy prace naukowe. Vademecum dla studentów

i doktorantów, Rypin 2004

- A. Pudło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2000

- S. Urban, W. Ładowski, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2003

- J. Weiner, Technika pisania i prezentowania prac naukowych (publikacja naukowa, praca seminaryjna, praca magisterska, referat, poster), Kraków 1992

- W. Zaczyński, Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych

i magisterskich, Warszawa 1995

Metody i kryteria oceniania:

- aktywność na zajęciach;

- zebranie bibliografii na wybrany temat;

- przygotowanie konspektu pracy

- napisanie pracy seminaryjnej w/w wybranego tematu

Zakres tematów:

1. Podstawowe problemy metodologii badań politologicznych.

2. Wybór tematu pracy seminaryjnej (licencjackiej). Zdefiniowanie problemu i celów badań.

3. Zbieranie materiału: bibliografia i fiszki.

4. Analizowanie i przetwarzanie zgromadzonych materiałów.

5. Konstruowanie układu pracy (konspekt, części składowe pracy).

6. Tezy pracy wg wybranego tematu.

7. Organizacja procesu pisania (merytoryczne opracowanie tematu; cytaty; przypisy).

8. Prezentowanie fragmentów pracy na seminarium – dyskusja w zespole.

9. Praca nad kształtem (budową) pracy.

10. Komputerowe przygotowanie tekstu do druku (formatowanie tekstu).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 14:30 - 16:00, (sala nieznana)
Tomasz Kawski 2/15 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 14:30 - 16:00, (sala nieznana)
Monika Opioła-Cegiełka 5/15 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 14:30 - 16:00, (sala nieznana)
Teresa Maresz 1/15 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
Andrzej Zaćmiński 2/15 szczegóły
5 każdy poniedziałek, 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
Katarzyna Grysińska-Jarmuła 1/15 szczegóły
6 każdy czwartek, 11:00 - 12:30, (sala nieznana)
Joanna Szczutkowska 2/15 szczegóły
7 każdy wtorek, 14:30 - 16:00, (sala nieznana)
Paweł Wawryszuk 1/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.