Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowa polityka handlowa 1000-SM11MPH-SD
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. J. Płaczek, Współczesna wojna handlowo-gospodarcza, Warszawa
2015.
2. T. Rynarzewski, Strategiczna polityka handlu międzynarodowego,
Warszawa 2005.
3. P. Gromala, W. Zysk, Stosunki handlowe Unii Europejskiej z państwami
trzecimi na przykładzie USA, Chin i Rosji, Warszawa 2013.
4. S. Wydymus, E. Bombińska, B. Pera (red.), Handel międzynarodowy w
warunkach kryzysu finansowego, Warszawa 2014.
5. E. Czarny, Regionalne ugrupowania integracyjne w gospodarce
światowej, Warszawa 2013.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody dyskusyjne
metody problemowe
Literatura:

1. J. Sołdaczuk, J. Misala, Historia handlu międzynarodowego, Warszawa

2001.

2. P. Bożyk, Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna,

Warszawa 2004.

3. M. Guzek, Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Zarys teorii i

polityki handlowej, Poznań 2004.

4. J. Rymarczyk, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2012.

5. E. Oziewicz, T. Michałowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze,

Warszawa 2013.

6. R. C. Feenstra, A. M. Taylor, International Trade, London 2017.

Efekty uczenia się:

Student:

W01 – pogłębił wiedzę na temat międzynarodowych organizacji gospodarczych i handlowych,

W02 – poszerzył wiedzę z zakresu relacji i zależności ekonomicznych i handlowych w stosunkach międzynarodowych oraz zna zasady ekonomii

oraz funkcjonowania gospodarki światowej,

W03 – uporządkował wiedzę na temat mechanizmów integracyjnych we współczesnym środowisku międzynarodowym.

U01 – posiadł umiejętność interpretacji relacji handlowych w gospodarce światowej,

U02 – posiadł umiejętność interpretacji porozumień handlowych między podmiotami handlu światowego i regionalnego,

U03 – posiadł umiejętność samodzielnej analizy międzynarodowej polityki handlowej.

K01 – wykorzystuje swoją wiedzę w sferze praktyki życia gospodarczego,

K02 – uzupełnia swoją wiedzę i umiejętności w zakresie stosunków międzynarodowych w aspekcie gospodarczym,

K03 – świadomie organizuje swój warsztat pracy po to, żeby podejmować działania na rzecz popularyzacji wiedzy o międzynarodowej polityce gospodarczej.

Metody i kryteria oceniania:

praca indywidualna na wybrany temat

Zakres tematów:

1. Instrumenty polityki handlowej – taryfowe, parataryfowe.

2. Instrumenty polityki handlowej – pozataryfowe.

3. Międzynarodowe umowy gospodarcze.

4. Polityka kursu walutowego i jego znaczenie dla polityki handlowej.

5. Etapy integracji gospodarczej. Efekty przesunięcia i kreacji handlu.

6. Polityka handlowa Unii Europejskiej.

7. Znaczenie GATT i WTO w procesie liberalizacji handlu światowego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 12:45 - 14:15, sala 12
Witold Goszka 10/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.