Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo ekonomiczne 1000-SM11BEE-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Płaczek J. (red. nauk.), 2014, Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie, Warszawa : Difin
www.rcb.gov.pl
Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
Literatura:

Raczkowski K. (red. nauk.), 2012, Bezpieczeństwo ekonomiczne: wyzwania dla zarządzania państwem, Warszawa, Wolters Kluwer business,

K.M. Księżopolski, Bezpieczeństwo ekonomiczne, Elipsa, Warszawa 2011,

Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej 2014

Efekty uczenia się:

W01 - Ma pogłębioną wiedzę o uwarunkowaniach bezpieczeństwa ekonomicznego we współczesnym świecie (K_W01)

W02 - zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa (K_W05)

U01 - Potrafi rozpoznawać, klasyfikować, wyjaśniać i rozwiązywać problemy dotyczące bezpieczeństwa ekonomicznego(K_U02)

U02 - Potrafi analizować i w sposób twórczy interpretować zaawansowane procesy gospodarcze w oparciu o przekazy pisane, audiowizualne, artefakty, przechodząc następnie do ich syntetycznego ujęcia (K_U03)

K01 - Ma świadomość poziomu swej wiedzy, umiejętności i kompetencji, dokonuje ich samooceny, rozumie potrzebę permanentnego kształcenia się przez całe życie, podnoszenia swoich kwalifikacji, weryfikowania posiadanej wiedzy o najnowsze wyniki dociekań naukowych. Jest otwarty na dialog (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

praca indywidualna na wybrany temat

Zakres tematów:

Bezpieczeństwo ekonomiczne – ewolucja pojęcia

Ekonomika bezpieczeństwa a bezpieczeństwo ekonomiczne

Podmiotowy i przedmiotowy zakres bezpieczeństwa ekonomicznego

Determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego

Pomiar bezpieczeństwa ekonomicznego

Bezpieczeństwo finansowe

Bezpieczeństwo socjalne

Bezpieczeństwo żywnościowe

Bezpieczeństwo infrastrukturalne

Bezpieczeństwo informacyjne i technologiczne

Bezpieczeństwo ekologiczne

Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie mikro (przedsiębiorstwo, gospodarstwo domowe)

Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie makro (państwo)

Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie międzynarodowym (ugrupowania integracyjne)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:20 - 12:15, (sala nieznana)
Witold Goszka 10/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.