Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Algebra z teorią liczb 1300-M24AT-SP
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: [1] A. Prószyński, Algebra z teorią liczb, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2009
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
Metody dydaktyczne - inne: rozwiązywanie zadań, dyskusja

Literatura:

[1] J. Rutkowski, Algebra abstrakcyjna w zadaniach, PWN, Warszawa 2000

Efekty uczenia się:

U01, U02

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: zaliczenie dwóch kolokwiów: z pierścieni i z teorii podzielności.

Kryteria oceniania:

Ocena z kolokwium ustalana jest według skali procentowej: 0 - 50 % - ndst (2.0), 51 - 60 % - dst (3.0), 61 - 70 % - dst+ (3.5), 71 - 80 % -

db (4.0), 81 - 90 % - db+ (4.5), 91 - 100 % - bdb (5.0). Warunkiem koniecznym zaliczenia konwersatorium jest uzyskanie wszystkich ocen

pozytywnych z kolokwiów. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z kolokwiów.

Zakres tematów:

Dziedziny i ciała, homomorfizmy pierścieni, pierścienie wielomianów, ideały i pierścienie ilorazowe, ciała i pierścienie ułamków, elementy nierozkładalne i pierwsze, dziedziny z jednoznacznością rozkładu, dziedziny z NWD, pierścienie euklidesowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, (sala nieznana)
Łukasz Matysiak 10/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.