Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka miejska 1000-ISP-35PM-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Markowski T., Marszał T., Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Pojęcia i podstawowe problemy, Warszawa 2006.
Dymnicka M., Przestrzeń publiczna a przestrzeń miasta, Warszawa 2013.
Gehl J., Miasto dla ludzi, Warszawa 2014.
Innowacyjność w warunkach współczesnych miast, red. A. Kaszkur, A. Laska, Bydgoszcz 2017.
Jałowiecki B., Szczepański M.S., Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa 2010.

Czasopisma:
Cities (https://www.journals.elsevier.com/cities)
City, Culture and Society (https://www.journals.elsevier.com/city-culture-and-society/)
Bulletin of Geography. Socio-economic Series (http://www.bulletinofgeography.umk.pl/)
Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy (https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr)
Studia Regionalne i Lokalne (http://www.studreg.uw.edu.pl/)
Studia Miejskie (http://www.studiamiejskie.uni.opole.pl/)

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody dyskusyjne
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: ćwiczenia z prezentacją multimedialną
Literatura:

Krajowa Polityka Miejska 2023, Warszawa 2015.

Sagan I., Miasto. Nowa kwestia i nowa polityka, Warszawa 2017.

Kuć-Czajkowska K., M. Sidor (red.), Miasta, aglomeracje, metropolie. W nurcie globalnych przemian, Lublin 2014.

Jałowiecki B., Metropolie, Białystok 1999.

Jałowiecki B., Społeczna przestrzeń metropolii, Warszawa 2000.

Merrifield A., Nowa kwestia miejska, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

PM1. Ma wiedzę na temat relacji między podstawowymi organami, instytucjami i podmiotami rządzenia i zarządzania w miastach.

PM2. Ma wiedzę o roli polityki miejskiej w procesie stymulowania innowacyjności i zarządzania sferą publiczną.

PM3. Ma wiedzę na temat dynamiki procesów innowacyjności i zarządzania sferą publiczną w mieście.

PM4. Potrafi badać perspektywy rozwoju oraz innowacyjności w miastach.

PM5. Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów innowacyjności i zarządzania sferą publiczną w wymiarze polityki miejskiej.

PM6. Analizuje konkretne wyzwania rozwojowe współczesnych miast i proponuje odpowiednie sposoby ich rozwiązania przy pomocy instrumentów politycznych.

PM7. Potrafi wskazać priorytety i hierarchię problemów w działaniach na rzecz rozwoju miast.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach.

Przygotowanie projektu badawczego na wybrany temat

Zakres tematów:

1. Istota i specyfikacja miasta.

2. Diagnostyka miast na wybranych przykładach.

3. Typologia miast oraz różnorodność podejść w zarządzaniu miastem na świecie (np. smart city, green city, responsive city, slow city).

4. Podstawowe techniki zarządzania obszarami miejskimi (np. town centre managment).

5. Audyt miejski.

6. Analiza głównych komponentów dotyczących rozwoju miast zawartych w Krajowej Polityce Miejskiej 2023 roku:

- kształtowanie przestrzeni,

- partycypacja publiczna,

- transport i mobilność miejska,

- niskoemisyjność i efektywność energetyczna,

- rewitalizacja,

- polityka inwestycyjna,

- rozwój gospodarczy,

- ochrona środowiska,

- demografia,

- zarządzanie obszarami miejskimi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 14:30 - 16:00, (sala nieznana)
Magdalena Bierzyńska-Sudoł 23/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.