Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie 1000-ISP35S-SP
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie
Literatura uzupelniająca: Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.
Eco U., Jak napisać pracę dyplomową – poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.
Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2000.
Pytkowski W., Organizacja badań i ocena prac naukowych, Warszawa 1985.
Stachowiak Z., Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, Warszawa 2001.
Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.
Wójcik K., Piszę akademicką pracę promocyjna – licencjacką, magisterską, doktorską, Warszawa 2012.
Żebrowski, Technika pisania prac licencjackich i magisterskich: zagadnienia wybrane, Olsztyn 2008.

Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
metody proseminaryjne
Metody dydaktyczne - inne: konsultacje, dyskusje,
Literatura:

literatura indywidualnie ustalana ze studentami, zgodnie z tematami prac dyplomowych

Efekty uczenia się:

WO1: Student posiada wiedzę na temat metod oraz technik badania zjawisk innowacyjności i zarządzania sferą publiczną. Zna terminologię oraz wie, gdzie i jak pozyskać dane do pracy licencjackiej.

WO2: Student ma wiedzę na temat interdyscyplinarnego charakteru badań nad innowacyjnością i zarządzaniem sferą publiczną.

W033: Student ma wiedzę z zakresu prawa autorskiego, wie jak stosować przypisy oraz jaką rolę pełnią one w pracy licencjackiej.

U01: Posiada umiejętności samodzielnego wyszukiwania i analizowania źródeł. Potrafi wykorzystać je w pracy licencjackiej.

U02: Wykazuje się umiejętnościami badawczymi, analizując zjawiska polityczne, społeczne i kulturowe.

U03: W pracy badawczej wykazuje się umiejętnościami krytycznej analizy i interpretacji zjawisk politycznych i kulturowych, potrafi także odpowiednio argumentować wyciągane przez siebie wnioski.

K01: Dostrzega ograniczenia własnej wiedzy oraz swoich umiejętności, przez co rozumie potrzebę uczenia się przez całe.

Metody i kryteria oceniania:

ocena postępów w pisaniu pracy

Zakres tematów:

• Na seminarium licencjackim studenci informują o postępach w wykonaniu pracy licencjackiej;

• Omawianie wyników badań;

• Dyskusja o literaturze przedmiotu i źródłach pozyskania danych;

• Doskonalenie umiejętności wyszukiwania i przetwarzania informacji niezbędnych do samodzielnego pisania pracy licencjackiej;

• Redakcja pracy pisemnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Magdalena Bierzyńska-Sudoł 14/14 szczegóły
2 każdy wtorek, 18:00 - 19:30, (sala nieznana)
Alina Kaszkur 9/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.